• REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I RODZICÓW

     1.Szanowni Państwo,  

    zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

    Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl 

    2. Wyszukiwarki szkół ponadpodstawowych

    Na stronie internetowej wyszukiwarka.spw.edu.pl została udostępniona  wyszukiwarka  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę - rok szkolny 2020/2021. 

    Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

    • typ szkoły,
    • dzielnicę,
    • typ oddziałów,
    • preferowane języki,
    • przedmioty rozszerzone,
    • przedmioty punktowane. 

    Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

    • integracyjnych,
    • dwujęzycznych, międzynarodowych,
    • sportowych i mistrzostwa sportowego.

     Na stronie www.wybieramszkole.pl  jest udostępniona wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych z dodatkowymi informacjami : rankingi, proces rekrutacji ,terminarz, blog .

     3.Plan naboru do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2020/2021   

    plan_naboru.xls

    4.Szkoły ponadpodstawowe – punktacja- minimalna liczba punktów w ubiegłym roku szkolnym

    szkoly_ponadpodstawowe_punktacja.pdf


    Zapraszam ósmoklasistów i rodziców do zapoznania się z oferta szkół zawodowych na Woli.

     

    Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów. Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.
    Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.30 i 19.00).
    Małgorzata Polkowska -doradca zawodowy
    Ponizej plan emisji filmów
    Plan emisji programu „Profesjonaliści”

     

     

     

    Lp.

     

     

    Nazwa szkoły

     

     

    Terminy emisji audycji „Profesjonaliści”

     

     

    Terminy emisji spotów reklamowych „Zostań profesjonalistą”

     

     

    1.

     

     

    Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych:

     

     

    - Technikum nr 29 (zawody - technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy)
     

     

     

    20 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

     

     

    21 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

     

     

    codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,   czyli   ok. 18.30 i 19.00,

     

     

    od 16 do 22 marca

     

     

    2.

     

     

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1:

     

     

    -Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły (zawody – technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń   i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie)

     

     

    - Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 (oddział wielozawodowy)
     

     

     

    27 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

     

     

    28 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

     

     

    codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,   czyli   ok. 18.30 i 19.00,

     

     

    od 23 do 29 marca

     

     

    3.

     

    Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka:

    - Technikum Elektroniczne nr 1

     

    (zawody – technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik programista)
     

     

     

    3 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

     

     

    4 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

     

     

    codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,   czyli   ok. 18.30 i 19.00,

     

     

    od 30 marca do 5 kwietnia

     

     

    4.

     

    Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:

     

    - Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego (zawody: technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik logistyk)
     

     

     

    10 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

     

     

    11 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

     

     

    codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,   czyli   ok. 18.30 i 19.00,

     

     

    od 6 do 12 kwietnia

     

     

    5.

     

     

    Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

     

     

    - Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka (zawód - technik ortopeda)

     

     

    - Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

     

     

    (oddziały wielozawodowe: ogólnodostępny i integracyjny)
     

     

     

    17 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

     

     

    18 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

     

     

    codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,   czyli   ok. 18.30 i 19.00,

     

     

    od 13 do 19 kwietnia

     

     • Kiermasz Ofert Edukacyjnych

     • 25 lutego w SP nr 312  w godz. 11.30 -14.00 odbędzie się Kiermasz Ofert Edukacyjnych Szkół Ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych. Technika  przedstawią ciekawą  ofertę kształconych zawodów, licea ogólnokształcace zapoznaja uczniów z ofertą klas i nauczanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

      Serdecznie zapraszamy!

     • Konsultacje indyawidualne z uczniami z doradztwa zawodowego prowadzi Pani Małgorzata Polkowska wtorki godz. 13.00-15.30 ( zapisy przez librusa).

   • REKRUTACJA do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


     

    Terminy egzaminu ósmoklasisty:

    Język Polski – 21 kwietnia 2020 r.

    Matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

    Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.


     

    Wyniki egzaminu ósmoklasisty

    Terminy przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020r.

    Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020r.


     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego

    Kurator Oświaty

    1. Ogłosi harmonogram rekrutacji wraz z terminami sprawdzianów kompetencji językowych: http://www.kuratorium.waw.pl/ (Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21)

    2. Do końca lutego ogłosi wykaz zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określa miejsca uznawane za wysokie.

    Dyrektor szkoły

    1. Do końca lutego poda informację o dodatkowych przedmiotach punktowanych, nauczanym języku obcym w klasach dwujęzycznych i międzynarodowych oraz o dyscyplinie sportowej w szkołach sportowych


     

     • Warsztaty MetLife w ramach programu ,,Otwarta Firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

     • Uczniowie  klas ósmych wzięli   udział w ogólnopolskim programie

      Otwarta Firma- w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

      Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach warsztatowych z wolontariuszami MetLife ,,Sztuka świadomych decyzji”.

      Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu." KONFUCJUSZ - to cytat który przyświecał zajęciom.”

      Uczniowie zdobywali wiedzę, jak podejmować racjonalne decyzje, planować swoją dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową, a także w praktyce zgłębiali tajniki autoprezentacji. Uczestnicy docenili zaangażowanie i wiedzę wolontariuszy.

      Zajęcia były bardzo ciekawe, dotyczyły podejmowania przez młodych ludzi świadomych decyzji i przewidywania ich konsekwencji.

      Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę i zadowoleni z zajęć, były to dla nich cenne lekcje.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00