• REKRUTACJA do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


     

    Terminy egzaminu ósmoklasisty:

    Język Polski – 21 kwietnia 2020 r.

    Matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

    Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.


     

    Wyniki egzaminu ósmoklasisty

    Terminy przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020r.

    Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020r.


     

    Terminy postępowania rekrutacyjnego

    Kurator Oświaty

    1. Ogłosi harmonogram rekrutacji wraz z terminami sprawdzianów kompetencji językowych: http://www.kuratorium.waw.pl/ (Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21)

    2. Do końca lutego ogłosi wykaz zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określa miejsca uznawane za wysokie.

    Dyrektor szkoły

    1. Do końca lutego poda informację o dodatkowych przedmiotach punktowanych, nauczanym języku obcym w klasach dwujęzycznych i międzynarodowych oraz o dyscyplinie sportowej w szkołach sportowych


     

     • Warsztaty MetLife w ramach programu ,,Otwarta Firma” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

     • Uczniowie  klas ósmych wzięli   udział w ogólnopolskim programie

      Otwarta Firma- w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

      Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach warsztatowych z wolontariuszami MetLife ,,Sztuka świadomych decyzji”.

      Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu." KONFUCJUSZ - to cytat który przyświecał zajęciom.”

      Uczniowie zdobywali wiedzę, jak podejmować racjonalne decyzje, planować swoją dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową, a także w praktyce zgłębiali tajniki autoprezentacji. Uczestnicy docenili zaangażowanie i wiedzę wolontariuszy.

      Zajęcia były bardzo ciekawe, dotyczyły podejmowania przez młodych ludzi świadomych decyzji i przewidywania ich konsekwencji.

      Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę i zadowoleni z zajęć, były to dla nich cenne lekcje.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00