• Londyn

    •  

     Szkoła językowa: 

     Stafford House International w Londynie.

    • MALTA - PERŁA POŁUDNIOWEJ EUROPY

    • W ramach realizacji projektu SP 312 "Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźń, otwarci na świat" wynikającego ze współpracy z programem Erasmus+, część uczestników projektu brało udział w mobilności na Maltę, gdzie na kursach języka angielskiego podnosili swoje kompetencje w znajomości tego języka, poznawali nowe metody w nauczaniu oraz poznawali Maltę, kraj należący do UE,  jej tradycje, zwyczaje, jej historię, przyrodę. Dzięki pogłębianiu znajomości języka angielskiego mogli zawrzeć kontakty z ludźmi z innych krajów (na kursach) i kontaktować się z  rodzimą ludnością. Po powrocie dzielili się swoją wiedzą przygotowując prezentacje multimedialne, które udostępnili nauczycielom i uczniom oraz przez FB i stronę internetową szkoły - innym ludziom, organizując wystawy i pokazy zdjęć zgromadzonych w albumach i przeprowadzając szkolenia na temat Malty współczesnej i jej historii oraz mobilności, w której uczestniczyli. Na lekcjach zastosowali nowe metody pracy poznane w związku z udziałem w projekcie zwracając przy tym uwagę na możliwości wspierania rozwoju uczniów w pogłębianiu znajomości języka angielskiego ( elementy metody CLIL) i znajomości technik informatycznych. Swoje i uczniów dokonania  związane z udziałem w projekcie zaprezentowali na międzynarodowej platformie edukacyjnej eTwinning.

     PREZENTACJA O MALCIE.pptx

     MALTA - PERŁA POŁUDNIOWEJ EUROPY.pptx

     Irena Nowak

     Katarzyna Kaczor

   •  

    „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat”

    W latach 2018-2019 Nasza Szkoła realizuje projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat” odbywającego się w ramach programu Erasmus+.

    Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów.

    W ramach projektu: 

    • nauczyciele uczestniczą w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych podnosząc swoje kwalifikacje językowe i umiejętności nauczycielskie;
    • zaś uczniowie realizują międzynarodowe projekty w ramach programu eTwinning.

    W tym roku szkolnym:

    • uczniowie klas 6b i 6d realizują projekt „Uczymy się od siebie nawzajem” wspólnie z uczniami ze szkół z: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji; w ramach projektu uczniowie: stworzą filmy „lekcje odwrócone”; będą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i współpracy w grupach;
    • uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w projekcie „Find Your Hobby Teen Twin”. wspólnie z uczniami z Francji, Włoch, Armenii, Turcji, Ukrainy i Słowenii uczniowie będą się komunikować w języku angielskim, nawiążą kontakty, podzielą się swoimi zainteresowaniami i sposobem spędzania czasu wolnego; w ramach projektu uczniowie nagrają filmy o najpopularniejszych formach spędzania czasu wolnego przez europejskich nastolatków;
    • uczniowie podczas lekcji innych niż język obcy będą poznawać słowa angielskie związane z innymi przedmiotami;
    • uczniowie i nauczyciele będą na niektórych przedmiotach pracować z użyciem aplikacji edukacyjnych;
    • w każdym tygodniu uczniowie wszystkich klas będą poznawać słowo, zwrot lub idiom, który może być wykorzystany podczas lekcji języka angielskiego;
    • nauczyciele przygotują i przeprowadzą lekcje otwarte dla innych nauczycieli i rodziców.

    In the years 2018-2019 our School has been working on the project “Open to Knowledge, Open to Friendships, Open to the World” which is the part of Erasmus+ programme.

    This project is dedicated to teachers and students.

    In the project:

    • teachers have been studying foreign languages and taken part in methodology courses which improved their language and teaching skills;
    • students have been working in international projects on eTwinning platform.

    This school year:

    • students from 6b and 6d grades are taking part in eTwinning project “We learn from each other”; this project is held in cooperation with other schools from France, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Turkey. In the project students are going to prepare movies flipped lessons; they are supposed  to improve their English language skills and they are going to gain the ability to cooperate in international groups;
    • students from the 7th and 8th grade take part in the “Find Your Hobby Teen Twin” project; together with students from France, Italy, Armenia, Turkey, Ukraine and Slovenia they communicate in English, make contacts, share their interests and ways of spending free time; as part of the project, students will record films about the most popular forms of spending free time by European teenagers;
    • during the subjects other than English lessons, students are going to know English words associated with the subjects;
    • students and teachers are going to work using some educational apps;
    • every week all students from our school are supposed to get to know a word, a phrase or an idiom which can be useful in an English lesson;
    • teachers are going to create and show open lessons to other teachers and students’ parents.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych