•  

    Dyrektor Ewa Adamska – absolwentka nauczania początkowego, filologii polskiej, podyplomowych studiów zarządzania i marketingu oświatą oraz kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej. Pani dyrektor - dyplomowana nauczycielka języka polskiego od lat czuwa nad całością spraw związanych z naszą szkołą.


    Wicedyrektor Agnieszka Ławida czuwa nad uczniami oddziałów przedszkolnych oraz klas I i II - dyplomowana nauczycielka muzyki.


    Magdalena Dyniewicz – wicedyrektor; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna oraz Zarządzanie oświatą. Dyplomowany instruktor teatralny oraz miłośniczka literatury dla dzieci i młodzieży. Aktualnie czuwa nad edukacją uczniów klas III i IV, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z klas I - VII w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej TEATR SZKOLNY.


    Dorota Pawlik - wicedyrektor klas V - VII.
    Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Ekologia Człowieka i Edukacja Ekologiczna oraz na Uniwersytecie Warszawskim - Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody.


    Magdalena Herda - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener ART; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia oraz Psychologia kryzysu i Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Opiekuje się zespołem psychologiczno-pedagogicznym. Pełni też funkcję rzecznika prasowego szkoły.


    Barbara Perońska - absolwentka wydziału matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Wicedyrektor filii SP 312 przy ul. Umińskiego 11.


    Lidia Majewska – kierownik świetlicy
    Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka osób niedostosowanych społecznie oraz Studia Podyplomowe na Kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia. Jest nauczycielem dyplomowanym. W pracy z dziećmi kieruje się myślą Janusza Korczaka „Nie ma dzieci- są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia , innych popędach, innej grze uczuć”.
    W SP 312 pracuje od 2005 roku.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00