•  

    Dyrektor Ewa Adamska – absolwentka  nauczania początkowego,  filologii polskiej, podyplomowych studiów  zarządzania i marketingu oświatą, studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej  oraz kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej. Pani dyrektor - dyplomowana nauczycielka języka polskiego od 23 lat czuwa nad całością spraw związanych z naszą szkołą.


    Arleta Hałas - wicedyrektor, absolwentka studiów na kierunkach: Wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności Administracja i Zarządzanie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kurs kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej i Studium Socjoterapii. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyła kurs kwalifikacyjny o specjalności Oligofrenopedagogika.  Aktualnie czuwa nad oddziałami przedszkolnymi i pracą zespołu psychologiczno - pedagogicznego.  


    Pani Agnieszka Ławida - wicedyrektor; absolwentka wydziału wychowania muzycznego, pedagogiki korekcyjnej, podyplomowych studiów zarządzania i marketingu oświatą oraz kursów kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i muzykoterapii. Aktualnie czuwa nad edukacją uczniów klas I-III. 


    Magdalena Dyniewicz – wicedyrektor; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna oraz Zarządzanie oświatą. Dyplomowany instruktor teatralny oraz miłośniczka literatury dla dzieci i młodzieży. Aktualnie czuwa nad edukacją uczniów klas VII i VIII, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z klas V - VIII w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej TEATR SZKOLNY.


    Dorota Pawlik - wicedyrektor klas IV - VI.
    Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Ekologia Człowieka i Edukacja Ekologiczna oraz na Uniwersytecie Warszawskim - Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody.


    Lidia Majewska – kierownik świetlicy
    Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka osób niedostosowanych społecznie oraz Studia Podyplomowe na Kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia. Jest nauczycielem dyplomowanym. W pracy z dziećmi kieruje się myślą Janusza Korczaka „Nie ma dzieci- są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia , innych popędach, innej grze uczuć”.
    W SP 312 pracuje od 2005 roku.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych