• Deklaracja dostępności

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie z siedziba przy ulicy Władysława Umińskiego 12 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp312waw.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 2019.02.01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.01.18

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.02

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Piskorz, adres poczty elektronicznej: pawel.piskorz@sp312.waw.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

     

    Informacja o dostępności architektonicznej i komunikacyjnej

    Podstawa prawna: ustawa z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

    Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa (tel. 22 671-11-66 w godz. 8.00-16.00; e-mail: sp312@edu.um.warszawa.pl) jest zlokalizowana w dwóch budynkach:

    • A – przy ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa (tel. 22 671-11-66 w godz. 8.00-16.00; e-mail: sp312@edu.um.warszawa.pl);
    • B – przy ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa (tel. 22 613-93-44 w godz. 8.00-16.00; e-mail: sp312@edu.um.warszawa.pl).

    I. Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjnej do budynku A

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

    • Do budynku prowadzi oznakowane wejście główne przez bramę od strony ulicy osiedlowej prostopadłej do ul. Umińskiego. Do wejścia prowadzą podwójne schody jednobiegowe
     (5 i 4 stopnie). Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nie ma oznaczeń dla osób niedowidzących na chodniku.
    • Portiernia znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc wejścia.
    • Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka dla osób niepełnosprawnych.
    • Wejście do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

    • Sekretariat i pokój kierowników gospodarczych znajdują się w korytarzu na wysokim parterze. Do wejścia na tę kondygnację prowadzą schody łamane dwubiegowe, bez oznaczeń brajlowskich na ścianach i dotykowych podłodze, bez windy dla osób niepełnosprawnych;
    • pozostałe wejścia do budynku oraz korytarze i schody nie są wykorzystywane do obsługi interesantów

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    • Nie ma pochylni i platform dla osób niepełnosprawnych.
    • Nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.
    • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
    • Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej
    • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
    • Możliwy jest dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń dla psa asystującego
     i przewodnika, jednak w budynku nie ma dostosowanych dla nich udogodnień.
    • Nie ma wydzielonego pokoju dla matki z dzieckiem, który byłby wyposażony
     w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    • Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w szkole
    • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się
     w odległości ok. 100 m od wejścia na teren szkoły na drodze osiedlowej (wjazd od ul. Rechniewskiego).

    5. Informacje dotyczące dojazdu

    Dojazd komunikacją miejską

    Najbliższe dwa przystanki autobusowe znajdują się w odległości 80 m (Os. Wilga 02) i 120 m (Os. Wilga 01) od szkoły.

    Przystanek Osiedle Wilga 02:

    • Linia 111 (Gocław – Esperanto) – kierunek Esperanto
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Kijowska) – Dw. Wschodni (Lubelska)) – kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
    • Linia 213 (Gocław – Błota) – kierunek Błota
    • Linia 509 (Gocław – Nowodwory) – kierunek Nowodwory

    Przystanek Osiedle Wilga 01:

    • Linia 111 (Esperanto – Gocław) – kierunek Gocław
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Lubelska) – Dw. Wschodni (Kijowska)) – kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
    • Linia 213 (Błota – Gocław) – kierunek Gocław
    • Linia 509 (Nowodwory – Gocław) – kierunek Gocław

    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Aktualne dane można sprawdzić na stronie: 

    Dojście od ulicy Umińskiego i ulic osiedlowych.

     

    Dojazd samochodem

    Dojazd samochodem do szkoły możliwy jest drogą osiedlową od ulicy Rechniewskiego. Naprzeciwko ogrodzenia szkoły znajdują się 22 ogólnodostępne miejsca parkingowe. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone jest w odległości ok. 100 m od wejścia na teren szkoły. Na ulicy obowiązują ruch jednokierunkowy i zakaz postoju powyżej 1 minuty.

    Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Umińskiego.

     

    Dojście pieszo

    Dojście możliwe jest od ul. Umińskiego i okolicznymi ciągami pieszymi wzdłuż dróg osiedlowych.

    Przejścia dla pieszych znajdują się przy ul. Umińskiego i naprzeciwko wejścia na teren szkoły, na drodze osiedlowej. Przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Umińskiego i ulic osiedlowych nie ma schodów ani podjazdów dla wózków.

     

    Postój taksówek

    Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Umińskiego.

     

    II. Opis dostępności architektonicznej i komunikacyjnej do budynku B

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

    • Do budynku prowadzi oznakowane wejście od ul. Umińskiego, dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
    • Stanowisku pracownika dyżurującego znajduje się po prawej stronie od drzwi wejściowych.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

    • Sekretariat znajduje się w korytarzu na 1 piętrze, na które prowadzą schody łamane trzybiegowe bez oznaczeń brajlowskich na ścianach i dotykowych podłodze, bez windy dla osób niepełnosprawnych;
    • pozostałe wejścia do budynku oraz korytarze i schody nie są wykorzystywane do obsługi interesantów

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

    • Nie ma pochylni i platform dla osób niepełnosprawnych.
    • Nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.
    • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
    • Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej
    • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
    • Nie ma udogodnień dla psa asystującego i przewodnika.
    • Nie ma wydzielonego pokoju dla matki z dzieckiem, który byłby wyposażony
     w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

    • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w szkole
    • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych w bliskim otoczeniu szkoły.

    5. Informacje dotyczące dojazdu

    Dojazd komunikacją miejską

    Najbliższe dwa przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m (Os. Wilga 02) i 250 m (Os. Wilga 01) od szkoły.

    Przystanek Osiedle Wilga 02:

    • Linia 111 (Gocław – Esperanto) – kierunek Esperanto
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Kijowska) – Dw. Wschodni (Lubelska)) – kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
    • Linia 213 (Gocław – Błota) – kierunek Błota
    • Linia 509 (Gocław – Nowodwory) – kierunek Nowodwory

    Przystanek Osiedle Wilga 01:

    • Linia 111 (Esperanto – Gocław) – kierunek Gocław
    • Linia 123 (Dw. Wschodni (Lubelska) – Dw. Wschodni (Kijowska)) – kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
    • Linia 213 (Błota – Gocław) – kierunek Gocław
    • Linia 509 (Nowodwory – Gocław) – kierunek Gocław

    Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Aktualne dane można sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

    Dojście od ulicy Umińskiego i ulic osiedlowych.

     

    Dojazd samochodem

    Dojazd samochodem do budynku możliwy jest od ulicy Umińskiego. W rejonie budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W najbliższym otoczeniu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

     

    Dojście piesze

    Dojście możliwe jest od ul. Umińskiego. Przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od strony pętli autobusowej Gocław znajdują się schody i podjazdy dla wózków.

     

    Postój taksówek

    Najbliższy postój taksówek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Umińskiego.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych