•  

    WNIOSEK O ZWROT ZA WYŻYWIENIE

     

     

    Opłaty abonamentowe za żywienie - dyżur wakacyjny oddziałów „0” -

    19.07.2021-27.08.2021

    PRZELEWY :

    21.06.2021r. - 25.06.2021r. (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21 1030 1508 0000 0005 5080 5073

     

    Koszt karnetu :

    Oddziały „0”

    300,00 zł (karnet: 19.07.2021-27.08.2021)


     

     

    GOTÓWKA:

    28-30.06.2021 w godzinach 8.15 – 12.00 (z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego).

    • rodzice/opiekunowie prawni uczniów zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 22 671 11 66 wew. 13 lub 11 najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Zwroty z tytułu nieobecności możliwe są na podstawie oświadczenia (dokument dostępny w administracji szkoły), które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2021 roku;

    Uwaga!!! zwrotowi podlegają tylko zgłoszone nieobecności.

    • Brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów.

     

    Opłaty abonamentowe za żywienie  - czerwiec 2021

     

    PRZELEWY :

    26.05.2021r. - 30.05.2021r.  (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    Koszt karnetu :

    Oddziały „0”

    154,00 zł (karnet: 31.05.2021-30.06.2021)

    Oddziały "I-III"

    90,00 zł (karnet: 31.05.2021-24.06.2021)

    Oddziały „IV-VIII”

     90,00 (karnet: 31.05.2021 – 24.06.2021)

     

     

     

     

     

    GOTÓWKA:

         Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.00  (z zachowaniem pełnego reżimu   

         sanitarnego).

    • Czas operacji od momentu wpłaty (poprzez zaksięgowanie, wprowadzenie do systemu, zakodowanie karty magnetycznej) do momentu statusu wpłaty jako "aktywny" wynosi 3 dni robocze !!!
    • Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 22 671 11 66 wew. 13 najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Zwroty z tytułu nieobecności możliwe są na podstawie:
    1. oświadczenia (wzór dostępny na stronie w zakładce obiady), które należy złożyć do każdego 5 dnia miesiąca po zakończonym miesiącu żywieniowym (mail: zwroty@sp312.waw.pl) ;
    2. gotówką w kasie szkoły od poniedziału do piątku w godz. 8.15-9.00 – po zakończonym miesiącu żywieniowym;

                Uwaga!!! zwrotowi podlegają tylko zgłoszone nieobecności.

    • Brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • Obiady jednodniowe możliwe są do wykupienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) w kasie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.00.
    • Opłaty za karty magnetyczne w wysokości 10 zł należy wnosić na konto:  RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział, do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów tylko po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13 .

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych