• Opłaty abonamentowe za żywienie - marzec 2020

    PRZELEWY :

    21.02.2020r. - 27.02.2020r.  (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    GOTÓWKA :

    27.02.2020r. i 28.02.2020r. : w godzinach  8.15 - 15.00 pozostałe dni w godz. 8.15 – 9.00

    Koszt karnetu :

    Klasy "0"

     110,00 zł (karnet obowiązuje od  02.03.2020 do 31.03.2020)

    Klasy I –VIII   

     88,00 zł (karnet obowiązuje od  02.03.2020 do 31.03.2020 z wyłączeniem dni ferii zimowych)

    Koszt obiadu jednodniowego :

    Klasy "0"

    5,00 zł.

    Klasy I –VIII

    4,00 zł.

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Czas operacji od momentu wpłaty (poprzez zaksięgowanie, wprowadzenie do systemu, zakodowanie karty magnetycznej) do momentu statusu wpłaty jako "aktywny" wynosi 3 dni robocze !!!
    • Nieobecności na posiłkach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w godzinach:  8.00-9.00  (uwzględnienie nieobecności w tym samym dniu) lub 14.00-15.00 ( na dzień następny) - tel 671 11 66 wew 13,11,20; lub przez e-mail : zwroty@sp312.waw.pl. Zwroty za niewykorzystane obiady należy odbierać w gotówce, w kasie szkoły (uwaga!!!zwrotowi podlegają tylko zgłoszone nieobecności).
    • Brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • Opłaty za duplikat karty magnetycznej w wysokości 7 zł należy wnosić na konto: RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział , do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13.

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00