• WNIOSEK O ZWROT OBIADÓW

     

    Opłaty abonamentowe za żywienie  - październik 2021

     

    PRZELEWY :

    20.09.2021r. - 27.09.2021r. (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    Koszt karnetu :

    Oddziały „0”

    147,00 zł (karnet: 01.10.2021-29.10.2021)

    Oddziały "I-VIII"

    105,00 zł (karnet: 01.10.2021-29.10.2021)

     

     

     

     

    GOTÓWKA:

    28.09.2021 – 30.09.2021 w godzinach 8.15 – 12.00  (z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego).     

    • czas operacji od momentu wpłaty (poprzez zaksięgowanie, wprowadzenie do systemu, zakodowanie karty magnetycznej) do momentu statusu wpłaty jako "aktywny" wynosi 3 dni robocze !!!
    • brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • obiady jednodniowe możliwe są do wykupienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) w kasie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.00.
    • opłaty za duplikaty kart magnetycznych w wysokości 10 zł należy wnosić na konto:  

    RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział, do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów tylko po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13 .

    • w przypadku nieobecności ucznia zwrot opłaty za posiłki nastąpi do 30 dni, po spełnieniu następujących warunków:

    - do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne 22 671 11 66 wew: 11,13,20; e-mailowe: zwroty@sp312.waw.pl;  lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego oraz

    - do 5 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym miesiącu żywieniowym złożenie wniosku o zwrot kosztów z tytułu zgłoszonych nieobecności lub odbiór osobisty śrdków w kasie szkoły;

     

              Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłaty a pozostałe środki zostaną przeznaczone na poczet przygotowywanych posiłków. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych