• Opłaty abonamentowe za żywienie  - październik 2020

     

    PRZELEWY :

    23.09.2020r. - 29.09.2020r.  (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    Koszt karnetu :

    Klasy "0"

     154,00 zł (karnet obowiązuje od  01.10.2020 do 30.10.2020)

    Klasy I –VIII   

     110,00 zł (karnet obowiązuje od  01.10.2020 do 30.10.2020)

    Koszt obiadu jednodniowego :

    Klasy "0"

    7,00 zł.

    Klasy I –VIII

    5,00 zł.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GOTÓWKA:

         Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.00  (z zachowaniem pełnego reżimu   

         sanitarnego).

    • Czas operacji od momentu wpłaty (poprzez zaksięgowanie, wprowadzenie do systemu, zakodowanie karty magnetycznej) do momentu statusu wpłaty jako "aktywny" wynosi 3 dni robocze !!!
    • Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 22 671 11 66 wew. 13 lub 11 najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Zwroty z tytułu nieobecności możliwe są na podstawie:
    1. oświadczenia (wzór dostępny na stronie w zakładce obiady), które należy złożyć do każdego 5 dnia miesiąca po zakończonym miesiącu żywieniowym;
    2. gotówką w kasie szkoły od poniedziału do piątku w godz. 8.15-9.00 – po zakończonym miesiącu żywieniowym;

                Uwaga!!! zwrotowi podlegają tylko zgłoszone nieobecności.

    • Brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • Obiady jednodniowe możliwe są do wykupienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) w kasie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.00.
    • Opłaty za karty magnetyczne w wysokości 10 zł należy wnosić na konto:  RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział, do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów tylko po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13 .

     

     

    wniosek o zwrot za wyżywienie

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00