•  

    WNIOSEK O ZWROT ZA WYŻYWIENIE

     

    Opłaty abonamentowe za żywienie - grudzień 2020

     

    PRZELEWY :

    26.11.2020r. - 30.11.2020r.  (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc jest wnoszona pełna, bez odliczeń opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz, 8.15 – 9.15

    Koszt karnetu :

    Oddziały  "0"

     119,00 zł (karnet obowiązuje od  01.12.2020 do 23.12.2020)

    UWAGA !!!

    W związku z zamknięciem roku budżetowego rozliczenia trwają do 22.12.2020.

    Mając na uwadze powyższe, wnioski za zgłoszone nieobecności należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.20

     

     

     

     

     

     

     

    • Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 22 671 11 66 wew. 13 lub 11 najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Zwroty z tytułu nieobecności możliwe są na podstawie oświadczenia (wzór dostępny: https://sp312waw.edupage.org/a/oplaty-za-zywienie)

                Uwaga!!! zwrotowi podlegają tylko zgłoszone nieobecności.

    • Brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • Obiady jednodniowe możliwe są do wykupienia (z jednodniowym wyprzedzeniem) w kasie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 9.15.
    • Opłaty za karty magnetyczne w wysokości 10 zł należy wnosić na konto:  RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział, do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów tylko po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13 .
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00