•  

    WNIOSEK O ZWROT OBIADÓW

     

    Opłaty abonamentowe za żywienie - czewiec 2022

    Szanowni Państwo,

    Od stycznia 2022 roku zostaje zwiększona opłata za żywienie. Jednodniowy koszt posiłku dla klas I-VIII wynosi 6,00 zł a dla oddziałów przedszkolnych 8,00zł.

    PŁATNOŚĆ ZA OBIDY TYLKO W FORMIE PRZELEWU:

    26.05.2022r. - 31.05.2022r. (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, oddział oraz za jaki miesiąc lub za jakie dni  jest wnoszona opłata).

    Bank Handlowy w Warszawie SA/ RDW-Ż nr konta : 21  1030  1508  0000  0005  5080  5073 

    Koszt karnetu :

    Oddziały „0”

    152,00 zł (karnet: 1.06.2022 - 30.06.2022)

    Oddziały "I-VIII"

     

    90,00 zł (karnet: 1.06.2022 - 23.06.2022)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Czas operacji od momentu wpłaty (poprzez zaksięgowanie, wprowadzenie do systemu, zakodowanie karty magnetycznej) do momentu statusu wpłaty jako "aktywny" wynosi 3 dni robocze !!!
    • brak opłaty w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z obiadów abonamentowych.
    • opłaty za karty/duplikaty kart magnetycznych w wysokości 10 zł należy wnosić na konto:  

    RDW 43 1030 1508 0000 0005 5080 5065. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecko oraz oddział, do którego uczęszcza. Odbiór duplikatów tylko po okazaniu potwierdzenia przelewu w pokoju nr 13 .

    • w przypadku nieobecności ucznia zwrot opłaty za posiłki nastąpi do 30 dni, po spełnieniu następujących warunków:

    - do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skuteczne zgłoszenie (telefoniczne 22 671 11 66 wew: 20; e-mailowe: zwroty@sp312.waw.pl;  lub osobiste) przez rodzica/opiekuna prawnego oraz

    - do 5 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym miesiącu żywieniowym złożenie wniosku o zwrot kosztów z tytułu zgłoszonych nieobecności , zwrot nastąpi przelewem na wskazane we wniosku konto

     

              Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłaty, a pozostałe środki zostaną przeznaczone na poczet przygotowywanych posiłków. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych