• O nas

    •  

      

      

     "Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę."

      

                Jesteśmy świetlicą , która:

     • Jest przestrzenią do swobodnego i bezpiecznego spędzania czasu przed, i po zajęciach lekcyjnych.
     • Wdraża do samodzielnej pracy nad zadaniami i wspiera uczniów mających trudności.
     • Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
     • Pomaga rozwijać kompetencje społeczne.
     • Uczy szacunku do drugiego człowieka.

        Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych planów pracy w świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych: gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno- techniczne, zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki), zajęcia literackie (wspólne czytanie, wykonywanie ilustracji do utworów), zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe   i ruchowe na świeżym powietrzu, turnieje sportowe.  

     Ponadto:

     • Wdrażamy  programy prozdrowotne, proekologiczne i profilaktyczne.
     • Od kilku lat uczestniczymy w autorskim projekcie Pani Małgorzaty Czerwińskiej       „ Stokrotka"  - polegającym na współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Matysiaków.
     • Jesteśmy organizatorami wielu akcji charytatywnych. Sami włączamy się w wiele różnych przedsięwzięć.
     • Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji POczytajMY, Kreatywne Prace plastyczne, oraz w wielu innych projektach o tematyce plastycznej, czytelniczej, sportowej, ekologiczne,
     • Uczniowie biorą udział w wielu konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy jak i konkursach międzyszkolnych, dzielnicowych
      i  ogólnopolskich.

         Nauczyciele świetlicy w swojej pracy zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań  i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażają uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i starają się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne zabawki i wyposażenie świetlicy.

      

      

     Świetlica zapewnia opiekę w godzinach 7.30 - 17.30

      

      

      

                                             

                                              

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych