• W ciągu roku szkolnego prowadzone są liczne warsztaty profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce.

     Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

   • Drodzy Rodzice! Korzystając z okazji, uczulamy - zerkajcie na publikacje Waszych dzieci w sieci, przeglądajcie filmiki, komentarze, linki... po to, by być bliżej dziecka, znać jego upodobania i zainteresowania, ale też po to, by w porę zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba... Rozmawiajcie Państwo z dziećmi o tym cyberświecie, o tym, co znaczy być nerdem, nolifem... 

     

    Uczniom i Rodzicom życzymy, by im sieć służyła, a nie niszczyła. 

    Anna Kotow 

    Magdalena Herda 

      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Warsztaty dotyczące efektywnego uczenia się w klasach 4 - pedagog szkolny
      • "Sposoby radzenia sobie ze stresem " w "0"e - pedagog szkolny
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "2" "Bezpieczna droga do szkoły".
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "3"- "Przyjaciel zwierząt".
      • Przedstawienie Straży Miejskiej dla klas 3 "Florka,która pogodziła serce z rozumem".
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 3,4,6 „Zwyciężaj w drodze do celu”.
      • Spotkania online „Jak mądrze wspierać dziecko” dla rodziców uczniów klas 3,4,6, 7.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni.
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni.
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni.
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III.
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego.
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego.
      • Warsztaty „Kultura osobista w życiu szkolnym” w klasie 5.
      • Warsztaty "Efektywna nauka" dla klas 5 prowadzone przez specjalistów szkolnych.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty dla klasy 3g oraz 2e - "Budowanie pozytywnych relacji w grupie" oraz 2c (grupa dziewcząt) prowadzone przez pedagoga szkolnego.
      • Warsztaty z zakresu programu wspierającego dla klasy 7Ł i 7B prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego.
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klas 1– „Spotkanie z nieznajomym”
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "2" "Bezpieczna droga do szkoły"
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla klasy "3"- listopad "Przyjaciel zwierząt"
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 3,4,6,7 „Zwyciężaj w drodze do celu”
      • Spotkania online „Jak mądrze wspierać dziecko” dla rodziców uczniów klas 7
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia grupowe z integracji sensorycznej prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • zajęcia indywidualne- terapia pedagogiczna oraz terapia ręki prowadzone przez szkolnego pedagoga specjalnego
      • Warsztaty efektywnego uczenia się w klasach piątych prowadzone przez szkolnych logopedów
      • Warsztaty „Jak Cię widzą tak Cię widzą” w klasie 5
      • „Czym zajmuje się pedagog szkolny?” zajęcia prowadzone dla dzieci w świetlicy
      • „Czym zajmuje się psycholog szkolny?” zajęcia prowadzone dla dzieci w świetlicy.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Warsztaty „integracja grupy” w oddziałach „0” prowadzone przez pedagoga szkolnego
      • Warsztaty dla klasy 3g oraz 2e - "Budowanie pozytywnych relacji w grupie" oraz 2c (grupa dziewcząt) prowadzone przez pedagoga szkolnego
      • Warsztaty z zakresu programu wspierającego dla klasy 7Ł prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla grup „0” – „Zasady dobrej zabawy”
      • Zajęcia z Hejnalistą Straży Miejskiej dla klas 2
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 7 „Zwyciężaj w drodze do celu”
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - 10.10.2021 - zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę oraz promocję zdrowia psychicznego wśród młodzieży (zawieszone plakaty w każdej klasie, rozmowa wychowawcy z uczniami na godzinie wychowawczej).
      • Ankieta anonimowa w wylosowanych klasach 6 i 8 oraz wśród pedagogów nt; „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli” Badania są realizowane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga – Południem m.st. Warszawy.  
      • Trening Pewności Siebie zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych  Bliżej Dziecka.
        
      • Warsztaty Straży Miejskiej dla grup 0„Bezpieczna droga do szkoły”
      • Warsztaty Policji dla klas 1 „Bezpieczna droga do szkoły”
      • Warsztaty profilaktyczne dla klas 4 prowadzone przez Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”
      • Badania przesiewowe w klasach 0-3.
      • Diagnozy logopedyczne uczniów przyjętych na terapię logopedyczną.
      • Spotkania osobiste i rozmowy telefonicznie z rodzicami uczniów objętych terapią logopedyczną.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z społeczny w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klas I-VIII specjaliści szkolni
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
      • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
      • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
      • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-VIII, Pedagodzy szkolni.
      • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
      • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
      • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
      • Dwudniowe warsztaty z kontroli złości i obrona przed agresją - klasa 4E, 4F i 4G Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych  Bliżej Dziecka
      • Ankieta anonimowa  w klasie 4A i 6A celem zbadania atmosfery w klasie, poczucia  bezpieczeństwa i sposobów rozwiązywania konfliktów.
      • Przeprowadzenie pierwszej części warsztatów w klasie 4A poświęconych komunikacji z elementami porozumienia bez przemocy
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych