• W ciągu roku szkolnego prowadzone są liczne warsztaty profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce.

     Zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

   • Drodzy Rodzice! Korzystając z okazji, uczulamy - zerkajcie na publikacje Waszych dzieci w sieci, przeglądajcie filmiki, komentarze, linki... po to, by być bliżej dziecka, znać jego upodobania i zainteresowania, ale też po to, by w porę zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba... Rozmawiajcie Państwo z dziećmi o tym cyberświecie, o tym, co znaczy być nerdem, nolifem... 

     

    Uczniom i Rodzicom życzymy, by im sieć służyła, a nie niszczyła. 

    Anna Kotow 

    Magdalena Herda 

    • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach III,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klasIII,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
    • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Prelekcja dot. z programu "Doveself - esteem - budowanie pozytywnej samooceny".  dla klas IV. Pedagodzy szkolni.
    • Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Terapeuci pedagogiczni szkolni.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
    • Działania interwencyjne w zakresie cyberprzemocy w klasach I-III, IV,VI,VII.Rozmowy z uczniami i rodzicami. Zespół specjalistów szkolnych.
    • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
    • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV –VIII z pedagogiem specjalnym.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII. Pedagodzy szkolni.
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
    • Warsztaty- trzy spotkania dla klasy I H „Emocje. Jak sobie z nimi radzić””.Pedagog i  Psycholog szkolny.
    • Zajęcia „Czym zajmuje się pedagog szkolny” dla klas1 przeprowadzone w świetlicy nr.3
    • „Między nami kobietkami” – spotkanie specjalistów z uczennicami klas 6.
    • „Pogotowie dla ósmoklasisty” – dyżury wsparcia przed egzaminem – Psycholog szkolny
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach III,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klasIII,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
    • Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Prelekcja dot. z programu "Doveself - esteem - budowanie pozytywnej samooceny".  dla klas IV. Pedagodzy szkolni.
    • Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Terapeuci pedagogiczni szkolni.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
    • Działania interwencyjne w zakresie cyberprzemocy w klasach I-III, IV,VI,VII.Rozmowy z uczniami i rodzicami. Zespół specjalistów szkolnych.
    • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
    • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV –VIII z pedagogiem specjalnym.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
    • Zajęcia dot. Odporności psychicznej dla uczniów VIII klasy sportowej – psycholog szkolny
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII. Pedagodzy szkolni.
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach III,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klasIII,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
    • Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia w klasach V i VIII na temat: Utrzymywanie relacji rówieśniczych i dobrego samopoczucia w czasie izolacji społecznej. Zajęcia z pedagogiem i socjoterapeutą szkolnym.
    • Prelekcja dot. cyberprzemocy z programu ”Nie hejtuj, wspieraj” dla klas IV i VIII. Psycholog i pedagodzy szkolni.
    • Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Terapeuci pedagogiczni szkolni.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
    • Działania interwencyjne w zakresie cyberprzemocy w klasach I-III, IV,VI,VII.Rozmowy z uczniami i rodzicami. Zespół specjalistów szkolnych.
    • warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
    • Warsztaty dla klasy VII b „Akceptacja zmian zachodzących w człowieku w okresie dojrzewania”. Psycholog szkolny.
    • Kl. VIa, VIb, VIk, VIi   warsztaty on-line przez Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy.

    - dobra i skuteczna komunikacja 2 godz.

    - wygraj ze stresem, umiejętność podejmowania decyzji 2 godz.

    - cyberprzemoc, jak skutecznie bronić się przed zagrożeniami internetowymi 2 godz.

    • Zajęcia dot. Odporności psychicznej dla uczniów VIII klasy sportowej – psycholog szkolny
    • Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Terapeuci pedagogiczni szkolni.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami online i stacjonarnie. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktóww klasach I-III, IV,VI,VII. Pedagodzy szkolni.
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagog szkolny
    • warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego – logopedzi szkolni
    • Warsztaty dla klasy VII b „Z czym kojarzy się dojrzewanie osobom dorosłym”. Psycholog szkolny.
    • Warsztaty dla klasy VII b „Akceptuję zmiany, które zachodzą w okresie dojrzewania i w konsekwencji lepiej rozumiem siebie i swoich rówieśników”. Psycholog szkolny.
    • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV – VIII z pedagogiem specjalnym.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, socjoterapeutyczne i wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe, wspierające rozwój intelektualno – emocjonalno – społeczny w klasach III,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące uczniów z klasIII,IV,VI – psycholog szkolny.
    • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli – specjaliści szkolni
    • Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Zajęcia profilaktyczne i pomoc w nauce dla uczniów klas V i VIII – pedagog i socjoterapeuta szkolny.
    • Prelekcja dot. cyberprzemocy z programu ”Nie hejtuj, wspieraj” dla klas IV i VIII. Psycholog i pedagodzy szkolni.
    • Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Terapeuci pedagogiczni szkolni.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami. Wspierające, z zakresu socjoterapii i TUS. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasach I-III, IV,VI,VII
    • Zajęcia profilaktyczne. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Pedagodzy szkolni
    • Działania interwencyjne w zakresie cyberprzemocy w klasach I-III, IV,VI,VII.Rozmowy z uczniami i rodzicami. Zespół specjalistów szkolnych.
    • Warsztaty logopedyczne- ćwiczenia słuchowe i usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego. Logopedzi szkolni
    • Warsztaty dla klasy VII b „Akceptacja zmian zachodzących w człowieku w okresie dojrzewania”. Psycholog szkolny.
    • Zajęcia indywidualne z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego stacjonarnie i zdalnie w klasach IV –VIII z pedagogiem specjalnym.
    • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach terapii integracji sensorycznej stacjonarnie i zdalnie dla grup 0 – III
      • Pogadanki w kl.7 z zakresu komunikacji interpersonalnej.
      • Specjalistyczne zajęcia dla grup „0"

      Specjaliści szkolni

      • Zajęcia rewalidacyjne online i stacjonarnie grupy „0", klasy 1-8
      • Przeprowadzenie ankiety "..." wśród uczniów...
      • Prowadzenie warsztatów w klasie 7b „dojrzewanie emocjonalne" .

      Psycholog szkolny

      • Warsztaty "zabawy integracyjne" oraz " sposoby radzenia sobie ze złością" 0d.

      Pedagog szkolny

      • Zabawy integracyjne 1.Pedagog szkolny.
      • Konsultacje z rodzicami z kl.3 nt.pomocy dzieciom w dostosowaniu się do zmienionych warunków (powrót do szkoły). Psycholog szkolny.
      • "Stres- przyjaciel czy wróg?" klasy 8- Psycholog szkolny
      • " Po co nam emocje?" klasy 5 - Psycholog szkolny.
      • 04.01 - 08.01.2021 Zima w Mieście
      • Spotkanie w szkole z grupami "0" nt."Umiem wezwać pomoc" Straż Miejska
      • Spotkanie online dla klas 6 z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Straż Miejska
      • Spotkania online dla klas 7 z zakresu odpowiedzialności prawnej. Straż Miejska
      • Warsztaty dla klas 3 online z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Wykłady online dla rodziców klas 4 z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Wykłady online dla rodziców klas 3 z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Pogadanki w kl.6 z zakresu Cyberprzemocy
      • Pedagog szkolny
      • Specjalistyczne zajęcia dla grup „0”
      • Specjaliści szkolni
      • Zajęcia rewalidacyjne online i stacjonarnie grupy „0”, klasy 1-8

       

      Specjaliści szkolni.

      Zajęcia indywidualne i w małych grupach wspierające rozwój poznawczo-psychospoleczny online I stacjonarne kl.0 i 1-8.  - psycholog szkolny

      • Konsultacje specjalistów z rodzicami.
      • Konsultacje specjalistów z nauczycielami.
      • Konsultacje specjalistów z uczniami.

       

      • Warsztaty online dla klas 4 z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Warsztaty dla klas 3 online z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Wykłady online dla rodziców klas 4 z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Wykłady online dla rodziców klas 3 z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci.
      • Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”
      • Warsztaty dla klas 2, 3 "Rzecz o dobrej komunikacji - sposoby rozwiązywania konfliktów"
      • Stowarzyszenia Razem Przeciw Przemocy
      • Warsztaty dla klasy 7B pt. "Akceptacja siebie i innych".
      • Zajęcia rewalidacyjne online i stacjonarnie grupy „0”, klasy 1-8

       

      Specjaliści szkolni.

      Zajęcia indywidualne i w małych grupach wspierające rozwój poznawczo-psychospoleczny online I stacjonarne kl.0 i 1-8.  - psycholog szkolny

      • Konsultacje specjalistów z rodzicami.
      • Konsultacje specjalistów z nauczycielami.
      • Konsultacje specjalistów z uczniami.
     • "Warsztaty  efektywnego uczenia się" dla klas 3-6, specjaliści SP312

      Prelekcja "Między nami kobietkami" dla klas 5,6, trenerzy HSSTART

      Warsztaty "Profilaktyka agresji wśród dzieci" dla klas 3,4, Stowarzyszenie Bliżej Dziecka

      Warsztaty "Akceptacja - wpływ rówieśniczy" dla klasy 6, pedagog szkolny Anna Kotow

      Warsztaty "Tolerancja" dla klasy 7, psycholog szkolny Karolina Paszko

       

     • Bezpieczna droga do szkoły" dla klas 1, zajęcia prowadzone przez Policję 

      Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży" dla klas 8, zajęcia prowadzone przez Policję

      Nękanie i prześladowanie rówieśników" - zajęcia dla klasy 6B prowadzone przez policję 

      Bezpieczna droga do szkoły" dla klas 1, zajęcia prowadzone przez Straż Miejską 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych