• 4 marca 1981 r.
     • Budowę naszej szkoły rozpoczęto 4 marca 1981 r. Już w październiku roku następnego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wzięło w niej udział dziesięć nauczycielek klas 1-3, bo tylko młodsze dzieci uczyły się wtedy w naszej szkole. Placówką SP Nr 312 kierowały: Pani dyrektor Janina Pankiewicz i jej zastępczyni, pani Róża Adamska. W 20 oddziałach uczyło się 554 dzieci. Pierwotnie szkoła mieściła się w niedużym budynku przy ul. Umińskiego 11, zajmowała dwa poziomy - parter i I piętro. Organizatorem i pierwszym dyrektorem była p. Janina Pankiewicz. 1 września 1982 roku dzieci rozpoczęły naukę.

    • Rok szkolny 1985/86
     • We wrześniu 1985 Samorząd Uczniowski poprosił, by dzieci zastanowiły się nad tym, kogo chciałyby uczynić patronem szkoły. Wśród zaproponowanych przez uczniów kandydatów znaleźli się: Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński, Wiera Badalska, Czesław Janczarski, Maria Kownacka, Wanda Chotomska i Ewa Szelburg - Zarembina. Na posiedzenu Rady Pedagogicznej w dniu 18 maja 1986 roku zdecydowano, że patronem naszej szkoły będzie Ewa Szelburg - Zarembina. Prace związane z nadaniem imienia trwały aż trzy lata: gromadzono informacje dotyczące przyszłej patronki, wydania jej dzieł, organizowano konkursy: wiedzy o życiu i twórczości Zarembiny, recytatorski, nawiązano kontakt z innymi szkołami noszącymi to samo imię, opracowano hymn szkoły, zaprojektowano wzór tarczy szkolnej, przygotowano wspaniałą uroczystość. Tego wielkiego święta nie doczekała Ewa Szelburg - Zarembina. 28 września 1986 roku delegacja z naszej szkoły Uczestniczyła w pogrzebie Przyszłej Patronki.

    • 1989 rok - nadanie SP 312 im. Ewy Szelburg- Zarembiny
     • 11 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ewy Szelburg - Zarembiny - pisarki znanej szczególnie z twórczości dla dzieci i młodzieży. Ten podniosły moment przedstawiła w swojej pracy jedna z uczennic - Kinga Morawska. A to jej wspaniałe dzieło.

    • 1997 r.
     • W roku 1997 przy ul. Umińskiego 12 wybudowano nowy gmach szkoły, przez który 312-stka znana jest w okolicy jako "kolorowa szkoła". Wtedy też SP Nr 312 stała się szkołą ośmioklasową. Obecnie w naszej szkole uczy się młodzież w klasach 1 - 6. Gmach szkoły ciągle się rozbudowuje. W roku szkolnym 2005/2006 będziemy dysponować dwiema pracowniami komputerowymi.

    • 18 listopada 2000 r.
     • Wręczenie sztandaru

      W dniu 18 listopada 2000 roku otrzymaliśmy sztandar. Tę doniosłą uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości: Burmistrz Gminy W-wa Centrum - Ludwika Wujec, przedstawiciel Prezydenta Miasta Stołecznego W-wy pani dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki - Jadwiga Grędzińska-Gozdek, przyjaciółka Patronki Szkoły Ewy Szelburg-Zarembiny - Pani Janina Brzozowska, dyrektorzy sąsiednich szkół i inni. Ufundowany przez rodziców Sztandar Szkoły poświęcił Dziekan Diakonatu Grochowskiego Ksiądz doktor Zygmunt Uczciwek. Pani dyrektor Ewa Adamska przekazała go uczniom. Uroczystość wzbogaciła część artystyczną, w której wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny recytował aktor Teatru "Baj". Uczniowie wystąpili w programie artystycznym opartym na utworach Patronki szkoły. Zagrali fleciści, zaśpiewał chór szkolny a także zatańczyli Mistrzowie Polski - formacja tańca latynoamerykańskiego "Kamionek". Po zakończeniu części artystycznej dokonano poświęcenia i otwarcia aneksu dydaktycznego (świetlicy i sal dla klas 1) .Uroczystość wręczenia Sztandaru Szkoły została sfilmowana i wyemitowana w telewizji WOT.

    • 31 maja 2003 r.
     • Dwudziestolecie szkoły

      31 maja 2003 r. obchodziliśmy jubileusz naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw św. Patryka w intencji uczniów i pracowników placówki. Następnie w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Ewie Szelburg-Zarembinie. W akademii uczestniczyło wielu gości, m.in. przyjaciółka naszej patronki, pani Janina Brzozowska, dawni pracownicy szkoły, m.in. pani Małgorzata Korczak (dyrektor szkoły w latach 1995-1998), biskup diecezji warszawsko-praskiej oraz przedstawiciele władz gminy.

      Z tej okazji wydaliśmy specjalny numer szkolnej gazetki "Zarembinka", gdzie przypomnieliśmy historię naszej placówki

    • rok 2006/2007
     • W roku szkolnym 2006/2007 obchodziliśmy XXV lecie naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się 31 maja 2007 r. Obchody rozpoczęto mszą świętą w parafii św. Patryka.

     • Następnie w szkole zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii, podczas której przemawiali m. in. przedstawiciele władz miasta, Biura Edukacji, Rady Rodziców, a także wieloletnia przyjaciółka naszej patronki.

     • Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć wspaniały program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Agnieszki Ławidy.

    • rok 2007/2008
     • Ten rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września uroczystą akademią. Rok wyjątkowy, bo otwarto dwa oddziały klas "0", więc po raz pierwszy sześciolatki uczestniczyły w zajęciach w murach naszej szkoły.

    • rok 2008/2009
     • Rok szkolny 2008/2009 to czas nowych inwestycji w naszej szkole. Już we wrześniu rozpoczęła się budowa boisk sportowych dla naszych uczniów.

    • rok 2008/2009
     • W październiku rozpoczęto budowę placów zabaw, szczególnie dla najmłodszych uczniów kolorowej szkoły, a pod koniec października nastąpiła przebudowa oraz wymiana nawierzchni i instalacja oświetlenia na boiskach do piłki nożnej.

    • rok 2008/2009
     • 1 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie nowo powstałych obiektów sportowych. Dzień ten obfitował w wiele ciekawych imprez, m. in. pokazy taneczne, zawody sportowe, konkursy, malowanie twarzy itp.

    • rok 2008/2009
     • W tym dniu nagrodzono również najlepszych sportowców naszej szkoły, a nieliczni mieli możliwość wylosowania piłek do koszykówki ufundowanych przez Polski Związek Piłki Koszykowej.

    • rok 2008/2009
     • Dla wszystkich uczniów to był naprawdę udany dzień.

    • rok szkolny 2009/2010
     • We wrześniu powstał zespół odpowiedzialny za procedury nadania imienia obiektom sportowym. Był to czas, kiedy uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach plastycznych o tematyce sportowej (takich jak „Portret Kamili Skolimowskiej” , „Ulubione dyscypliny sportowe , które uprawiała w swoim życiu Kamila Skolimowska) , przeprowadzono również lekcje na temat życia i dokonań Kamili Skolimowskiej i konkurs wiedzy o przyszłej patronce obiektów sportowych . Wydano specjalny numer gazetki, a także zaprojektowano i wykonano obraz dla upamiętnienia Kamili, który wisi w bloku sportowym.

    • 1 czerwca 2010 r.
     • 1 czerwca 2010r. odbyła uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej nowo wybudowanym obiektom sportowym. W tym dniu gościliśmy rodziców Kamili Skolimowskiej - Panią Teresę i Roberta Skolimowskich. Wśród zaproszonych gości byli min Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Kajetan Broniewski , oraz wielu znanych sportowców , przyjaciół Kamili.

    • 1 czerwca 2010 r.
     • Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor Ewa Adamska, a z ust Burmistrza Dzielnicy Tomasza Kucharskiego popłynęły ciepłe słowa pod kierunkiem Dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej kolorowej szkoły.

    • 1 czerwca 2010 r.
     • Ks. Proboszcz Wojciech Zdziebłowski poświęcił płaskorzeźbę wykonaną ku pamięci Kamili Skolimowskiej, która została poświęcona na ścianie frontowej szkoły. Zaprezentowana podczas ceremonii rzeźba została wykonana przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego i brązownika Jerzego Miecznika. Widnieje na niej dewiza życiowa mistrzyni olimpijskiej: "Uwierz, że to co trudne, kiedyś prostsze będzie", która przyświecała tej wspaniałej uroczystości.

    • 1 czerwca 2010 r.
     • Mistrz olimpijski Tomasz Majewski powiedział : "Była to jedna z piękniejszych uroczystości w jakiej uczestniczyłem , chwilami wielce wzruszająca. Jej scenariusz został napisany i opracowany przez nauczycieli wychowania fizycznego, a zrealizowany przez uczniów SP 312 z wielkim wdziękiem i zaangażowaniem , a co najważniejsze - sercem".

    • 1 czerwca 2010 r.
     • Sekretarz PKOL Andrzej Krzesiński zwracając się do uczniów, powiedział: "Dobry nauczyciel wychowania fizycznego i trener oraz odpowiednie obiekty - to droga na Olimp. Macie wspaniałych wychowawców, dobrą bazę , reszta zależy od Was, a Kamila Skolimowska niech będzie dla was impulsem do pracy nad sobą, nad rozwojem umysłowym i fizycznym". Pod ogromnym wrażeniem i bardzo wzruszeni byli również rodzice Kamili - Pan Robert i Teresa Skolimowscy, którzy wyrazili nadzieję, że nowo wybudowane obiekty przyczynią się do powiększenia Rodziny Olimpijskiej.

    • 1 czerwca 2010 r.
     • Na koniec uroczystości zaproszeni olimpijczycy wręczyli najlepszym sportowcom SP 312 medale, za specjalne osiągnięcia sportowe.

     • W przeddzień święta nadania obiektom sportowym imienia Kamili Skolimowskiej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów na jej grobie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej 312 oraz przewodniczącego Rady Rodziców.

    • rok 2011/2012
     • 20 kwietnia 2012r. obchodziliśmy 30. rocznicę istnienia naszej szkoły. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już we wrześniu 2011 r. Uczniowie na lekcjach zapoznali się z życiem i twórczością naszej patronki Ewy Szelburg – Zarembiny. Uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, oglądali wiele pamiątek związanych z dorobkiem zgromadzonym na przestrzeni 30 lat funkcjonowania naszej placówki. Stare albumy, kroniki umożliwiły poznanie historii szkoły. Odbyły się dwa konkursy: plastyczny i recytatorski związane z patronką.

     • Uroczyste obchody rozpoczęła msza w kościele św. Patryka celebrowana przez honorowego gościa ̶ arcybiskupa Henryka Hosera.

     • Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Jarosław Karcz – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Agnieszka Kosiarz – inspektor WOiW, Janina Brzozowska – przyjaciółka patronki, Janina Pankiewicz i Barbara Bryła – byłe dyrektorki SP312 oraz przyjaciele szkoły: ks. Prałat Wojciech Zdziebłowski, Małgorzata Rozmysłowska – dyrektor Studia MG, Janusz Sienkiewicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław – Lotnisko”, Andrzej Militowski, Zbigniew Wlazło.

     • Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego zaprezentowali piękne układy taneczne.

     • Oprawę muzyczną przygotowała wicedyrektor p. Agnieszka Ławida, autorką scenariusza przedstawienia poświęconego historii szkoły i jej patronki była p. Magdalena Dyniewicz oraz wicedyrektor p. Agnieszka Ławida.

     • Podczas przedstawienia wykorzystano do pokazów slajdów prezent od Burmistrza Pragi Południe p. Tomasza Kucharskiego w postaci ekranu projekcyjnego. Zaproszeni goście mogli podziwiać piękne dekoracje i różnorodne prace dzieci podczas udziału w akademii. Zapisy w księdze gości świadczą, że spotkanie uznano za ciekawe i kształcące. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

    • rok 2011/2012
     • Rok 2011/2012 to również czas, kiedy pokazaliśmy, jak zawsze dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. Uczniowie naszej szkoły wystąpili w przedstawieniu pt. "Bezpieczna droga do szkoły" przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.

    • rok 2011/2012
     • Dzieci napisały test ze znajomości ruchu drogowego. Obejrzały również film edukacyjny pt. "...tak, chcę być bezpieczny". Po filmie odbył się test sprawności - przejazd po torze rowerowym.

    • rok 2011/2012
     • Gościliśmy Pana Wicemarszałka Marcina Kierwińskiego, Burmistrza Tomasza Kurcharskiego, p. Irenę Bartosińską Przewodniczącą Komisji Oświaty oraz przedstawicieli policji oraz ratowników z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

    • rok 2011/2012
     • Wicemarszałek wręczył nagrody (rowery, aparaty fotograficzne), a także dla wszystkich zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty).

    • rok 2012/2013
     • Ten rok obfitował w liczne remonty. Po tym, jak mury naszej szkoły opuściło Liceum im. Zbigniewa Herberta, uczniowie naszej szkoły mogli cieszyć się nowymi salami na I i II piętrze. Dużo pracy Dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wymagało doprowadzenie sal do takiego stanu, jakim możemy cieszyć się teraz. Ale udało się, a ten czas nie był stracony, gdyż mogliśmy wspólnie się integrować.

    • rok 2012/2013
     • Rok szkolny 2012 /2013 to rok sportowy pod hasłem " Spotkanie z Mistrzem".

      Spotkanie z Piotrem Małachowskim.

     • Anita Włodarczyk rozdająca autografy.

     • Nasza szkołę swoją obecnością zaszczycili wspaniali sportowcy, m. in. Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Zofia Noceti - Klepacka- brązowa medalistka XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

      Zofia Noceti- Klepacka i uczniowie klasy IVe

    • rok 2012/2013
     • Spotkanie z Tomaszem Majewskim i uczniowie biorący udział w przedstawieniu dla naszego Mistrza.

     • W ty samym roku mury naszej szkoły odwiedzili piłkarze warszawskiego klubu Legia Warszawa.

    • rok 2012/2013
     • Na pytania dzieci odpowiadali; kapitan Ivica Vrdoljak, bramkarz Wojciech Skaba, pomocnik Janusz Gol.

     • W dniu 13 czerwca gościliśmy w naszej szkole wybitnego artystę. Swoją obecnością zaszczycił znakomity muzyk Mieczysław Szcześniak. Społeczność szkolna ugościła go tańcem i śpiewem.

     • Dzieci pod kierunkiem nauczycieli przygotowały prezentację na temat życia i twórczości Mieczysława Szcześniaka oraz galerię własnoręcznie wykonanych jego portretów.

    • rok 2012/2013
     • Dzięki wywiadowi, którego udzielił artysta uczniom, dowiedzieliśmy się o nim wielu ciekawych rzeczy. Na pamiątkę artyście wręczono karykaturę z jego podobizną.

     • W listopadzie 2013 roku w naszej szkole odbył się finał konkursu „Jak oni śpiewają w SP 312”. W tym dniu nie było przegranych, lecz sami zwycięzcy, gdyż mury naszej szkoły odwiedził gość specjalny - pani Elżbieta Zapendowska. Uczestnicy finałowego konkursu, zaprezentowali się w repertuarze Agnieszki Osieckiej , Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Rok szkolny 2013/2014 przebiegał pod hasłem: "Zdrowie i Rodzina".

      W maju na boiskach sportowych po raz kolejny odbył się Dzielnicowy Turniej Lekkoatletyczny o puchar im. Kamili Skolimowskiej.

     • W zawodach wzięły udział zaprzyjaźnione z nami szkoły; SP 141, SP143, SP 163 i SP 185.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Jak co roku zawodnicy rywalizowali w konkurencjach wytrzymałościowych, szybkościowych i siłowych. Zwieńczeniem zmagań była niezwykle widowiskowa sztafeta biegowa składająca się z 12 osób z każdej szkoły (chłopcy i dziewczynki z klas 4-6).

     • Przy mocnym dopingu na trybunach wyłoniliśmy zwycięzców w każdej konkurencji.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Nagrodziliśmy najlepszych sportowców w poszczególnych konkurencjach z podziałem na wiek i płeć. Tego dnia wręczyliśmy aż 54 medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz książki).

     • Uhonorowaliśmy także "najlepszych z najlepszych", czyli osoby, które zdobyły najwięcej punktów za zwycięstwa we wszystkich konkurencjach.

    • rok szkolny 2013/2014
     • W czerwcu na boiskach Szkoły Podstawowej nr 312 odbyła się wesoła i szalona impreza – „Dzień Rodzinki”.

     • W tym dniu było przygotowanych mnóstwo atrakcji, między innymi: kącik piękności, gdzie można było pomalować sobie paznokcie, wykonać tatuaż, zapleść włosy w warkoczyki i pomalować buzię.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Alternatywę dla siedzenia przed komputerem stanowił kącik gier planszowych oblegany przez całe rodzinny, a w kąciku językowym dzieci i dorośli odbyli wycieczkę do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

     • Kącik "Wiosła i żagle" przyciągał fanów sportów wodnych i nie tylko. Można było sprawdzić swoje umiejętności na ergometrach wioślarskich i dowiedzieć się, gdzie rozpocząć treningi, żeby zostać złotym medalistą olimpijskim jak np. Robert Sycz czy Kajetan Broniewski.

    • rok szkolny 2013/2014
     • W kącikach rozmaitości można było znaleźć wiele ciekawych rzeczy, np. maskotki , gry planszowe, torby, kubki itp., a także wykonać własnoręcznie broszki, naszyjniki czy bransoletki z kolorowych koralików.

     • Na patio usytuowano stoisko z pysznymi kiełbaskami, chlebem ze smalcem, ogórkami, gdzie pożywiali się zgłodniali uczestnicy festynu.

     • Mogli oni także zjeść ciasto w kawiarence, napić się zimnej lemoniady i mohito, a kącik zdrowej żywości serwował pyszne i zdrowe smakołyki, np. ciasto bezglutenowe, ciasteczka owsiane, pyszne sałatki, koktajle, świeżo wyciskane soki czy szaszłyki owocowe.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Nad naszym bezpieczeństwem czuwał patrol policji, który pokazał uczestnikom, jak wygląda prawdziwy radiowóz, a w punkcie medycznym można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

     • Podczas całej imprezy odbywały się liczne pokazy, np. taneczne, karate, judo, gimnastyczne .

     • W sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie wystawiane przez uczniów naszej szkoły i recytowano wiersze. .

    • rok szkolny 2013/2014
     • Pogoda dopisała, uczestnicy również, a podczas imprezy panowała wspaniała rodzinna atmosfera. Wszyscy, którzy przybyli na festyn, zgodnie twierdzili, że należy go powtórzyć za rok, co stanowi chyba najlepszą ocenę "Dnia Rodzinki".

     • PO RAZ PIERWSZY W SP 312 RUSZYŁA "Wioślarska Liga Podstawówek"!

      W 2014 roku rozpoczęła się wielka impreza sportowa zorganizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 20. Jej honorowym patronem jest burmistrz dzielnicy Praga Południe, Pan Tomasz Kucharski. Wielkie emocje towarzyszyły naszym zawodnikom w walce o medale, dyplomy i nagrody. Na starcie stanęli uczniowie z klas VI.

     • Nagrodą, i tym samym niespodzianką dla wszystkich uczniów naszej szkoły na koniec roku szkolnego, było przygotowanie przez nauczycieli przedstawienia pt. „Czerwony kapturek, czyli jak żyć zdrowo i odlotowo”.

    • rok szkolny 2013/2014
     • Przedstawienie nawiązujące do znanej bajki o Czerwonym Kapturku w sposób humorystyczny miało pokazać uczniom, jak dbać o zdrowie, jak przestrzegać higieny i zdrowo się odżywiać.

      Zabawy było co nie miara! A zdjęcia mówią same za siebie.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych