• „Panowie i Panie. Oto prażanie!”

     • Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Panowie i Panie. Oto prażanie!”. Projekt realizuje fundacja Edu&Morea i dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

      Celem projektu jest promowanie postaw patriotycznych, a także upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii i jej zasobów. Na potrzeby projektu została przygotowana gra edukacyjna dla dzieci w której  bohaterami są prażanie zamieszkujący Grochów, Saską Kępę, Gocław, Gocławek i Kamionek, czyli administracyjną Pragę Południe. Zajęcia z wykorzystaniem gry „ Panowie i Panie . Oto prażanie” prowadzone są w świetlicy.

     • Dzień bezpiecznego internetu

     • Bierzemy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, który odbywa się 11 lutego 2020r. Święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
      Koordynatorkami działań na terenie szkoły i świetlicy są pani Małgorzata Jaźwiec i pani Dorota Kujda.

     • „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat”

     • W latach 2018-2019 Nasza Szkoła realizuje projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat” odbywającego się w ramach programu Erasmus+.

      Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów.

      W ramach projektu: 

      • nauczyciele uczestniczą w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych podnosząc swoje kwalifikacje językowe i umiejętności nauczycielskie;
      • zaś uczniowie realizują międzynarodowe projekty w ramach programu eTwinning.

      W tym roku szkolnym:

      • uczniowie klas 6b i 6d realizują projekt „Uczymy się od siebie nawzajem” wspólnie z uczniami ze szkół z: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji; w ramach projektu uczniowie: stworzą filmy „lekcje odwrócone”; będą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i współpracy w grupach;
      • uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w projekcie „Find Your Hobby Teen Twin”. wspólnie z uczniami z Francji, Włoch, Armenii, Turcji, Ukrainy i Słowenii uczniowie będą się komunikować w języku angielskim, nawiążą kontakty, podzielą się swoimi zainteresowaniami i sposobem spędzania czasu wolnego; w ramach projektu uczniowie nagrają filmy o najpopularniejszych formach spędzania czasu wolnego przez europejskich nastolatków;
      • uczniowie podczas lekcji innych niż język obcy będą poznawać słowa angielskie związane z innymi przedmiotami;
      • uczniowie i nauczyciele będą na niektórych przedmiotach pracować z użyciem aplikacji edukacyjnych;
      • w każdym tygodniu uczniowie wszystkich klas będą poznawać słowo, zwrot lub idiom, który może być wykorzystany podczas lekcji języka angielskiego;
      • nauczyciele przygotują i przeprowadzą lekcje otwarte dla innych nauczycieli i rodziców.

      In the years 2018-2019 our School has been working on the project “Open to Knowledge, Open to Friendships, Open to the World” which is the part of Erasmus+ programme.

      This project is dedicated to teachers and students.

      In the project:

      • teachers have been studying foreign languages and taken part in methodology courses which improved their language and teaching skills;
      • students have been working in international projects on eTwinning platform.

      This school year:

      • students from 6b and 6d grades are taking part in eTwinning project “We learn from each other”; this project is held in cooperation with other schools from France, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Turkey. In the project students are going to prepare movies flipped lessons; they are supposed  to improve their English language skills and they are going to gain the ability to cooperate in international groups;
      • students from the 7th and 8th grade take part in the “Find Your Hobby Teen Twin” project; together with students from France, Italy, Armenia, Turkey, Ukraine and Slovenia they communicate in English, make contacts, share their interests and ways of spending free time; as part of the project, students will record films about the most popular forms of spending free time by European teenagers;
      • during the subjects other than English lessons, students are going to know English words associated with the subjects;
      • students and teachers are going to work using some educational apps;
      • every week all students from our school are supposed to get to know a word, a phrase or an idiom which can be useful in an English lesson;
      • teachers are going to create and show open lessons to other teachers and students’ parents.
     • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – „Słodka przerwa”

     • Podczas szkolnego finału

      WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – „Słodka przerwa”

      Zebraliśmy 1134 zł 20 gr

      Serdecznie dziękujemy !!!

      Szkolne Koło Wolontariatu

     • Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • 8 stycznia wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali w SP 312 akcję „Słodka przerwa”.

      Akcja jest częścią 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

      Na każdej przerwie uczniowie w obydwu budynkach mogli za niewielką kwotę kupić pieczone przez siebie oraz rodziców ciasteczka.

      Wielu uczniów wraz z nauczycielami  bardzo chętnie uczestniczyło w tej „słodkiej” akcji.

      Zebrane pieniążki zostały przekazane do Sztabu WOŚP na terenie Pragi – Południe.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnego finału WOŚP.

      Szkolne Koło Wolontariatu.

     • DZIEŃ WOLONTARIUSZA

     • Jak co roku wolontariusze wraz z opiekunami z dzielnicy Praga – Południe spotkali się na warsztatach oraz uroczystej Gali w Światowy Dzień Wolontariusza, który przypada 5 grudnia.

      Gospodarzem tegorocznej VII edycji była Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś.

      Z tej okazji Burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski przyznaje najbardziej aktywnym wolontariuszom oraz ich opiekunom nagrody.

       Wśród nagrodzonych wolontariuszy byli uczniowie naszej szkoły

      1. Wiktoria Michałowska kl 8C
      2. Iga Żegota kl 8C
      3. Dariusz Głowala kl 8C

      Wyróżnienie otrzymały również opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu:

      Pani Justyna Koźlińska oraz Pani Maria Skrzeczyńska

      Gratulujemy !!!

     • GOCŁAW ŚPIEWA PIEŚNI PATRIOTYCZNE

     • 14 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się II wieczornica GOCŁAW ŚPIEWA PIEŚNI PATRIOTYCZNE. Patronat honorowy nad imprezą objęło w tym roku MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. Uczniowie, absolwenci szkoły, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gocławia śpiewali znane i nieznane pieśni z Powstania Warszawskiego lub współczesne związane z powstaniem.

      DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA OBECNOŚĆ, WZRUSZENIA, ZAANGAŻOWANIE I WSPÓLNIE PRZEŻYTE CHWILE

      Scenariusz, reżyseria i koordynowanie projektu - Magdalena Dyniewicz.

      Wystąpili:

      1) Nauczyciele:

      - p. Karolina Warchoł

      - p. Monika Wójcik

      - p. Krystyna Wrzosek-Raźniak

      - p. Dorota Pawlik

      - p. Arleta Hałas

      - p. Janina Ajdacka

      - p. Elżbieta Fajfer

      - p. Marzena Grzeszczyk

      - p. Wioletta Bałazy

      - p. Piotr Dylewski

      - p. Justyna Koźlińska

      2. Rodzice:

      - p. Anetta Rębacz

      - p. Magdalena Grzelak

      - p. Dorota Mazurek

      - p. Katarzyna Prządka

      - p. Barbara Wiak

      3. Goście specjalni:

      - ks. proboszcz Marek Kruszewski

      - p. Sławomir Kobza (akordeon)

      4. Absolwenci:

      - Paulina Józefowska

      - Karolina Dyniewicz

      - Łukasz Piekarzewski

      - Julia Komorowska

      - Katarzyna Tadeusiak

      - Alicja Szczepanik

      - Małgorzata Szczepanik

      - Natalia Zdunek

      - Agnieszka Strycharz

      - Andrzej Rębacz

      - Jan Rębacz

      5. Uczniowie z grupy teatralnej „Mydelniczka w składzie:

      - Małgorzata Buchert

      - Zofia Butrym

      - Lena Cetin

      - Natalia Krystman

      - Julian Gostymski

      - Anna Jarmuż

      - Mateusz Owczarczyk

      - Anna Pietruszka

      - Zofia Staniszewska

      - Wojciech Ryżko

      - Maja Dłuska

      - Wiktoria Sobczak

      - Julia Marecka

      - Wiktoria Chrobak

      - Gabriela Górna

      - Laura Cyrkowicz

      - Kinga Kowalczyk

      - Barbara Kurek

      - Katarzyna Małachowska

      - Zofia Zdońska

      - Nikola Malinowska

      - Katarzyna Szafrańska

      - Alicja Czyżewska

      - Natalia Czyżewska

      - Gabriela Kruszewska

      - Weronika Krześniak

      - Zuzanna Lipska

      - Milena Mróz

      - Adrian Malec

      - Tomasz Ryżko

      - Justyna Szutta

      - Alicja Wojciechowska

      oraz Alan Bałazy, Magdalena Grzeszczyk, Jerzy Rębacz, Anna Rębacz, Oliwia Bettcher, Karolina Boniecka i Roksana Pochylska.

      Sekcja techniczna: p. Piotr Dylewski oraz p. Jarosław Lorek.

      Swoją "cegiełkę" w sekcji dekoratorskiej dołożyli nauczyciele:

      - p. Wioletta Mocarska

      (wykonanie motta, konturu Polski i sylwety orła)

      - p. Maria Skrzeczyńska (pakowanie upominków, przygotowanie wraz z wolontariuszami białych i czerwonych serduszek do dekoracji, upinanie skrzydeł orła, konturu Polski, porządkowanie po uroczystości)

      - p. Justyna Koźlińska (przygotowanie wraz z wolontariuszami białych i czerwonych serduszek do dekoracji, porządkowanie po uroczystości)

      - p. Urszula Pawlik (upinanie skrzydeł orła, dekorowanie kotar, porządkowanie po uroczystości)

      - p. Krystyna Wrzosek-Raźniak (upinanie skrzydeł orła, porządkowanie po uroczystości)

      - p. Monika Bućko (kaligrafowanie zaproszeń dla gości)

      - p. Paweł Piskorz ( zaprojektowanie zaproszeń dla gości, przygotowanie wraz z uczniami wyciętych konturów dłoni do dekorowania skrzydeł orła)

      - p. Katarzyna Jabłonowska (przygotowanie wraz z uczniami kilkuset wyciętych konturów dłoni do dekorowania skrzydeł orła)

      - p. Michalina Kosiorek (porządkowanie po uroczystości)

      - p. Marta Borkowska ( pomoc w upinaniu dekoracji)

      - p. Karolina Warchoł ( pomoc w upinaniu dekoracji)

      - p. Jarosław Lorek (porządkowanie po uroczystości)

      rodzice:

      - p. Joanna Wojewnik (upinanie serc w konturze Polski, upinanie skrzydeł orła, przypinanie napisów)

      - p. Andrzej Tokarczyk ( porządkowanie po uroczystości)

      pracownik szkoły - p. Michał Powroziewicz (porządkowanie po uroczystości)

      oraz uczeń - Aleksander Tokarczyk (porządkowanie po uroczystości).

      Konferansjerzy: Magdalena Dyniewicz, Piotr Dylewski.

      Wydrukowanie śpiewników - Piotr Sznitko.

      Specjalne podziękowania dla Państwa Izabelli i Tomasza Kurzejewskich

      oraz p. Mateusza Kurzejewskiego za nieocenione wsparcie w realizacji projektu.

      DZIĘKUJEMY, ŻE MOGLIŚMY BYĆ TEGO DNIA RAZEM! DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


     • 30 lat temu – 20 listopada Narodów Zjednoczony 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło najważniejszy dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka.

      W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie została przeprowadzona akcja edukacyjna na temat znajomości i przestrzegania Praw Dziecka. Uczniom zostały przypomniane ich prawa w formie prezentacji multimedialnej i filmu. Uczniowie w świetlicy szkolnej wykonali plakaty „Moja znajomość Praw Dziecka”. Następnie wspólnie na koniec prezentacji uczniowie zaśpiewali piosenkę pt.: „Moje prawa”.

      Wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości obchodzonych w świetlicy szkolnej.

     • Kochani zbieramy!!!

     • Już wkrótce na terenie szkoły pojawi się pojemnik do którego będziemy zbierać puste opakowania po kleju AMOS w zamian dostaniemy GRATIS pełne kleje oczywiście AMOS!!

      Jeśli masz w domu puste opakowanie po kleju AMOS przynieś je do szkoły wrzuć do pojemnika.

      Wszystko o akcji do której dołączyliśmy przeczytacie pod tym linkiem:

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
    • sp312@edu.um.warszawa.pl
    • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
    • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
    • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00