• Uwaga!!!

     • 26 lutego 2020r. (środa) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci, które będą rozpoczynać naukę od września 2020r. w SP nr 312 w oddziale przedszkolnym, 26 lutego o godz. 19.00 rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

     • Spotkanie z wiceburmistrzem Pragi Południe

     • Uczniowie klasy ósmej spotkali się dziś z wiceburmistrzem Pragi Południe, panem Karolem Kowalczykiem w sprawie uczniowskiego projektu miejskiego LEŚNY TOR NA GOCŁAWIU.

      Młodzież chciałaby, aby na Gocławiu powstało miejsce rekreacyjne, które służyłoby nie tylko najmłodszym, ale również tym starszym mieszkańcom naszej dzielnicy. Park linowy czy tyrolka to ich propozycje. Dzieci opowiadały o zaletach swojego projektu dla społeczności lokalnej, przedstawiły kosztorys, zwróciły uwagę na możliwość wykorzystania materiałów wtórnych do swojego projektu. 

      Pan burmistrz zadeklarował swoją dobrą wolę i pomoc, przedstawił też proces i trudności jakie towarzyszą powstawaniu takich przedsięwzięć. 

       Czy LEŚNY TOR NA GOCŁAWIU powstanie? O tym dowiemy się na następnym spotkaniu z panem Kowalczykiem już w marcu 2020.

      Trzymajcie kciuki👍

     • Bal karnawałowy w świetlicy

     • Karnawał to miła,szalona,pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas, w zeszłym tygodniu we wszystkich salach świetlicowych przy rytmach wspaniałej muzyki odbyła się zabawa. Dzieci przebrały się fantastycznie, dopisył im humor a szaleństwom nie było końca. Bal poprowadzili nauczyciele świetlicy, co jeszcze bardziej zintegrowało nasza świetlicową społeczność.  Bal się skończył ale miłe wrażenia pozostały do dziś. 

      Do następnego roku!

     • „Panowie i Panie. Oto prażanie!”

     • Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Panowie i Panie. Oto prażanie!”. Projekt realizuje fundacja Edu&Morea i dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz ze środków Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

      Celem projektu jest promowanie postaw patriotycznych, a także upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii i jej zasobów. Na potrzeby projektu została przygotowana gra edukacyjna dla dzieci w której  bohaterami są prażanie zamieszkujący Grochów, Saską Kępę, Gocław, Gocławek i Kamionek, czyli administracyjną Pragę Południe. Zajęcia z wykorzystaniem gry „ Panowie i Panie . Oto prażanie” prowadzone są w świetlicy.

     • Dzień bezpiecznego internetu

     • Bierzemy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, który odbywa się 11 lutego 2020r. Święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
      Koordynatorkami działań na terenie szkoły i świetlicy są pani Małgorzata Jaźwiec i pani Dorota Kujda.

     • „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat”

     • W latach 2018-2019 Nasza Szkoła realizuje projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat” odbywającego się w ramach programu Erasmus+.

      Projekt ten skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów.

      W ramach projektu: 

      • nauczyciele uczestniczą w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych podnosząc swoje kwalifikacje językowe i umiejętności nauczycielskie;
      • zaś uczniowie realizują międzynarodowe projekty w ramach programu eTwinning.

      W tym roku szkolnym:

      • uczniowie klas 6b i 6d realizują projekt „Uczymy się od siebie nawzajem” wspólnie z uczniami ze szkół z: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji; w ramach projektu uczniowie: stworzą filmy „lekcje odwrócone”; będą rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i współpracy w grupach;
      • uczniowie klas 7 i 8 biorą udział w projekcie „Find Your Hobby Teen Twin”. wspólnie z uczniami z Francji, Włoch, Armenii, Turcji, Ukrainy i Słowenii uczniowie będą się komunikować w języku angielskim, nawiążą kontakty, podzielą się swoimi zainteresowaniami i sposobem spędzania czasu wolnego; w ramach projektu uczniowie nagrają filmy o najpopularniejszych formach spędzania czasu wolnego przez europejskich nastolatków;
      • uczniowie podczas lekcji innych niż język obcy będą poznawać słowa angielskie związane z innymi przedmiotami;
      • uczniowie i nauczyciele będą na niektórych przedmiotach pracować z użyciem aplikacji edukacyjnych;
      • w każdym tygodniu uczniowie wszystkich klas będą poznawać słowo, zwrot lub idiom, który może być wykorzystany podczas lekcji języka angielskiego;
      • nauczyciele przygotują i przeprowadzą lekcje otwarte dla innych nauczycieli i rodziców.

      In the years 2018-2019 our School has been working on the project “Open to Knowledge, Open to Friendships, Open to the World” which is the part of Erasmus+ programme.

      This project is dedicated to teachers and students.

      In the project:

      • teachers have been studying foreign languages and taken part in methodology courses which improved their language and teaching skills;
      • students have been working in international projects on eTwinning platform.

      This school year:

      • students from 6b and 6d grades are taking part in eTwinning project “We learn from each other”; this project is held in cooperation with other schools from France, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Turkey. In the project students are going to prepare movies flipped lessons; they are supposed  to improve their English language skills and they are going to gain the ability to cooperate in international groups;
      • students from the 7th and 8th grade take part in the “Find Your Hobby Teen Twin” project; together with students from France, Italy, Armenia, Turkey, Ukraine and Slovenia they communicate in English, make contacts, share their interests and ways of spending free time; as part of the project, students will record films about the most popular forms of spending free time by European teenagers;
      • during the subjects other than English lessons, students are going to know English words associated with the subjects;
      • students and teachers are going to work using some educational apps;
      • every week all students from our school are supposed to get to know a word, a phrase or an idiom which can be useful in an English lesson;
      • teachers are going to create and show open lessons to other teachers and students’ parents.
     • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – „Słodka przerwa”

     • Podczas szkolnego finału

      WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – „Słodka przerwa”

      Zebraliśmy 1134 zł 20 gr

      Serdecznie dziękujemy !!!

      Szkolne Koło Wolontariatu

     • Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • 8 stycznia wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali w SP 312 akcję „Słodka przerwa”.

      Akcja jest częścią 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

      Na każdej przerwie uczniowie w obydwu budynkach mogli za niewielką kwotę kupić pieczone przez siebie oraz rodziców ciasteczka.

      Wielu uczniów wraz z nauczycielami  bardzo chętnie uczestniczyło w tej „słodkiej” akcji.

      Zebrane pieniążki zostały przekazane do Sztabu WOŚP na terenie Pragi – Południe.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnego finału WOŚP.

      Szkolne Koło Wolontariatu.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
    • sp312@edu.um.warszawa.pl
    • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
    • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
    • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00