• Jak pomóc dziecku ukraińskiemu w Polsce?

     • Jak pomóc dziecku ukraińskiemu w Polsce?

       

      Dziecko będące na emigracji potrzebuje dużo wsparcia ze strony rodziny oraz szkoły. Jest to trudny czas, kiedy młody człowiek musi zostawić swoich dotychczasowych kolegów i koleżanki, szkołę, dom, zabawki, wszystko co do tej pory znał i przenieść się w całkiem nowe miejsce, często bez znajomości języka polskiego.

      Dzieci, które przebyły długą drogę podczas ucieczki przed wojną, często są roztrzęsione i zalęknione. Większość do tej pory widziała przemoc tylko w telewizji lub grach komputerowych. Teraz zobaczyły dużo prawdziwego cierpienia i nieszczęścia, o którymtrudno będzie im zapomnieć.Może u nich wystąpić nadpobudliwość, płaczliwość, kłopoty ze snem. Mogą mieć problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, mogą też być bardziej wycofane lub nerwowe, wybuchać gniewem w nieoczekiwanych sytuacjach. U młodszych dzieci może pojawić się lęk separacyjny - strach przez rozstaniem z rodzicami lub niechęć do wychodzenia z domu.

      Najważniejsze w tym czasie jest okazanie wsparcia emocjonalnego.Pamiętajmy o tym, że dziecko obserwuje i odbiera nasze emocje, dlatego starajmy się w jego obecności zachować spokój, okazywać zainteresowanie jego życiem społecznym (zapytać o nowe koleżanki/kolegów), ograniczyć oglądanie kanałów informacyjnych. Ważne jest nie bagatelizowanie problemu, okazanie zrozumienia dla jego uczuć, wysłuchanie ze zrozumieniem, spędzenie wspólnego czasu np. na uprawianiu sportu, spacerach, lub innych aktywnościach.

      Do zaaklimatyzowania się potrzebny jest czas. Wspólnie postarajmy się, aby migracja była dla dzieci czymś odkrywczym i rozwijającym.

      Poniżej znajdują się numery telefonów i linki do miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie:

      -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 oferuje dodatkowe wsparcie dla dzieci i rodzin ukraińskich:

      telefon interwencyjny: numer  723 248 449 (interwent kryzysowy odbiera zawsze w miarę możliwości lub oddzwania);

      szybkie konsultacje psychologiczne online lub na terenie Poradni - termin ustalany indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl.

      Wsparcie oferowane jest w języku polskim lub angielskim.

       

      Bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom z Ukrainy oferuje także :

      -Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – 22 468 25 00 – przy ulicy Koszykowej 79b, w Warszawie - oferowana jest też możliwość pobytu w ciągu dnia w świetlicy oraz darmowa rehabilitacja.

       

      -Fundacja Ocalenie: https://ocalenie.org.pl

       

      -Fundacja Polskie Forum Migracyjne: https://forummigracyjne.org

       

      -Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej: https://frs.org.pl

       

      -Fundacja Nagle Sami - Telefon Wsparcia - dyżur telefoniczny w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim - poniedziałek, wtorek godz. 17:00-20:00 tel. 800 108 108  https://naglesami.org.pl

      -Fundacja „Twarze depresji” oferuje pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla obywateli z Ukrainy. Specjaliści konsultują i wspierają dorosłych oraz dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim.Zapisy do programu pomocy znajdują się pod linkiem: https://twarzedepresji.pl/ukraina/  (strona w języku ukraińskim).Fundacja na co dzień pomaga setkom osób, które nie mogą liczyć na szybką pomoc w miejscu zamieszkania lub nie posiadają środków finansowych. Jest objęta patronatem honorowym prof. Piotra Gałeckiego – konsultanta krajowego ds. psychiatrii.

       

      Якдопомогтиукраїнськійдитині в Польщі?

      Дитина в еміграціїпотребуєвеликоїпідтримки з бокусімїташколи. Цеважкийчас, колимолодійлюдинідоводитьсязалишатидрузів, школу, дім, іграшки, все, щовоназналадосі, і переїжджатинаабсолютноновемісце, частонезнаючипольської.
      Діти, якіпройшлидовгийшлях у втечівідвійни, частоcхвильовані і тривожні. Досібільшістьбачилинасильстволишепотелевізоручи у компютернихіграх. Тепервонибачилибагатосправжніхстраждань і нещасть, якіїмбудеважкозабути. Дітиможутьвідчуватигіперактивність, плаксивість і проблемизісном. У нихможутьвиникнутипроблеми з концентрацією і запамятовуванням, абовониможутьбутибільшзамкнутимиабонервовими, і вониможутьвибухативідгніву в несподіванихситуаціях. У дітеймолодшоговікуможевиникнутитривогарозлуки - страхрозлучитися з батькамиабонебажаннявиходити з дому.
      Найважливіше в цейчас - показатидитиніемоційнупідтримку. Памятайте, щодитинаспостерігає і сприймаєнашіемоції, томудавайтепостараємосязберігатиспокій у йогоприсутності, проявлятиінтересдойогосуспільногожиття (розпитуватипроновихдрузів/колег), обмежуватипереглядновиннихканалів. Важливоненедооцінюватипроблему, проявлятирозуміннядоїїпочуттів, слухатиїї з розумінням, проводитичасразом, наприклад, займатисяспортом, гулятитощо.
      Дляакліматизаціїпотрібенчас. Давайтеразомспробуємозробитиміграціюдлядітейвідкритоютарозвиваючою.
      У звязку з ситуацією в Україніпсихолого-педагогічнийконсультативнийцентр 16 пропонуєдодатковупідтримкуукраїнськимдітямтасімям:
      телефонекстреноїдопомоги: номер 723 248 449 (екстрений, поможливостізавждивідповідаєабопередзвонить);
      швидкіпсихологічніконсультаціїонлайнабо в приміщенніклініки - датавизначаєтьсяіндивідуальнопісляповідомленнянаелектроннуадресу wsparcie@ppp16.waw.pl
      Підтримканадаєтьсяпольськоюабоанглійськоюмовами.
      Безкоштовнупсихологічнудопомогудітям з Українитакожпропонують:
      Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii - 22 468 25 00 - заадресою Koszykowa 79b у Варшаві - такожпропонуєтьсяможливістьденногоперебування в деннійкімнатітабезкоштовноїреабілітації.

      Такожхочемонагадатипрозакладидопомоги, доякихможутьзвертатисяіноземці:

      Фондспасіння: https://liblink.pl/npbHVTwuxk

      ФондПольськогоміграційногофоруму: https://liblink.pl/SbnEAs6WxU

      Фондсоціальногорозмаїття: https://liblink.pl/mAsbhIpYkK

      Підтримкадітей з України з особливимиосвітнімипотребами: https://liblink.pl/bEyUddSBTw

      Nagle Sami Foundation - Телефоннапідтримка - телефоннаслужбаукраїнською, польською, російськоюмовами - понеділок, вівторок 17: 00-20: 00 тел. 800 108 108 https://liblink.pl/Xax3XVK6hb
      ФондОбличчядепресіїнадаєпсихологічнутапсихіатричнудопомогугромадянамУкраїни. Фахівціконсультуютьтапідтримуютьдорослихтадітейукраїнськоютаросійськоюмовами. Реєстраціюнапрограмудопомогиможназнайтизапосиланням: https://liblink.pl/0EQlQuBHcn

      (сайтукраїнськоюмовою).

      ЩодняФонддопомагаєсотнямлюдей, якінеможутьрозраховуватинашвидкудопомогузамісцемпроживанняабонемаютьфінансовихможливостей. Перебуваєпідпочеснимпатронатомпроф. ПьотрГалецький - національнийконсультант з психіатрії.

       

      Opracowała

      Marta Paszkowska

      Pedagog szkolny

     • „Pomagamy Ukrainie”

     • Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele

      pragniemy poinformować, że podczas akcji „Pomagamy Ukrainie” zebrano 4000 złotych.  

      Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom za wsparcie, chęć pomocy potrzebującym. Szczególne podziękowania kierujemy wolontariuszom, którzy zbierali pieniądze do puszek.

      Dziękujemy uczennicom z klasy 8f Mai Zubowicz i Juli Twardowskiej za pomoc w liczeniu pieniędzy.  Ukłony i podziękowania kierujemy do p. Kamila Łukasiewicza, który zobowiązał się do wpłaty do banku na konto Caritas diecezji warszawsko-praskiej.

      DZIĘKUJEMY ZA WIELKIE SERCE

      Opiekunowie Samorządu kl. I-III Barbara Kępa, Jolanta Milewska,

      kl. IV-VIII Iwona Lewocik, Ewa Stasiczak

     • Plecak na Opak

     • 1 kwietnia 2022 r., czyli zwyczajowy Prima Aprilis ogłosiliśmy dniem Plecaka na Opak. W tym dniu uczniowie spakowali swoje książki i przybory do wymyślnych pojemników - nie - zwyczajnych plecaków! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze wspaniałymi pomysłami na to jak spakować przybory szkolne do szkoły!

      Poniżej link do prezentacji SWAY:

      Pozdrawiamy 

      Szkolny Samorząd Uczniowski

     • Klub dla rodzin na Grochowie

     • Dzień dobry,
      jeżeli macie u siebie gości i są wśród nich dzieci, to zapraszamy do Klubu dla Rodzin Zwalcz Nudę na Grochowie.
      W naszym Klubie dla Rodzin Zwalcz Nudę prowadzimy Domowe przedszkole dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Zapraszamy większe grupy rodziców z dziećmi (do 5 rodzin, 3-6 lat). Bezpłatnie udostępniamy salę, zabawki, herbatę, kawę i przekąski. Dzieci mogą po prostu spędzić razem czas, a rodzice na przemian opiekować się dziećmi. Godziny, w których grupy rodziców mogą do nas przychodzić:

      👉 poniedziałek 8:30-13:30
      👉 wtorek 13:00-16:00
      👉 środa 13:00-16:00
      👉 czwartek 13:00-15:00
      👉 piątek 8:30-13:30

      Klub dla Rodzin Zwalcz Nudę to miejsce, w którym mamy: - salę zabaw dla dzieci z zabawkami - salę zabaw z basenem kulkami i labiryntem  - gry planszowe - kolorowe książeczki - herbatę, kawę, przekąski, słodycze
      Jeżeli macie jakieś pytania, kontakt do naszej opiekunki Klubu: klub@zwalcznude.pl, tel. 884 939 880. Znajdujemy się przy ul. Kickiego 1/u4 (niedaleko ronda Wiatraczna)

      🇺🇦 Привіт! 🇺🇦
      Домашній дитячий садок 🧒
      У нашому сімейному клубі "Zwalcz Nudę" ми ведемо домашній дитячий садок для біженців з України. Запрошуємо більші групи батьків з дітьми (до 5 сімей, 3-6 років). Ми надаємо кімнату, іграшки, чай, каву та закуски безкоштовно. Діти можуть просто проводити час разом, а батьки по черзі доглядають за дітьми. Години, коли до нас можуть прийти батьківські групи:

      👉 Понеділок з 8:30 до 13:30
      👉 Вівторок 13:00-16:00
      👉 Середа 13:00-16:00
      👉 Четвер 13:00-15:00
      👉 П'ятниця 8:30-13:30

      Сімейний клуб "Zwalcz Nudę" – це місце, де ми маємо: - дитячу ігрову кімнату з іграшками; - ігровау кімнату з басейном з кульками та лабіринтом; - настільні ігри; - барвисті книги; - чай, кава, закуски, солодощі;
      Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв'яжіться з нашим опікуном клубу: klub@zwalcznude.pl, тел. 884 939 880, вул. Kickiego 1 / u4, Варшава (навколо кільцевої розв'язки Wiatraczna)

     • MINI PW solidarne z Ukrainą

     • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza ukraińskie dzieci i młodzież (od lat 12) na sobotnie zajęcia logicznego myślenia, matematyki i informatyki. Pierwsze spotkanie w sobotę 5 marca w godz. 10.00-14.00. Czekamy na Was w gmachu Wydziału MINI ul. Koszykowa 75.

       

      Факультет Математики й Інформаційних Наук Варшавської Політехніки запрошує дітей і молодь (від 12 років) з України на суботні заняття з логічного мислення, математики й інформатики. Перша зустріч в суботу 5 березня в годинах 10:00 - 14:00. Чекаємо на вас на Факультеті Математики (MINI) вул. Koszykowa 75.

       

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych