• Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 4.0

    • Piękna Nasza Polska Cała

    • W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła rozpoczęła realizację Międzynarodowego Programu Edukacyjnego pt. „Piękna Nasza Polska Cała”.

     Głównym celem podejmowanych działań w ramach projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor
     i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

      

     a) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski,

     b) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych

     c) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem

     d) integracja placówek edukacyjnych z całej Polski.

      

     Uczniowie przez cały rok szkolny będą podejmować szereg działań tematycznych zgodnych z założeniem programu, rozwijając swoje umiejętności i pasje.

     Mamy nadzieję, że ten wspólny czas będzie dla wszystkich owocny i twórczy. Liczymy na pomoc i współpracę rodziców, opiekunów oraz całą społeczność lokalną.

     Dyrekcja oraz Nauczyciele SP 312 im. E.Szelburg-Zarembiny

     Koordynator Marzena Grzeszczyk

     POLSKIE SYMBOLE.pdf

  •  

    

   • "FIND YOUR HOBBY TEEN TWIN"

   • Uczniowie klasy 8d pragną się z Wami podzielić swoimi emocjami i pracą włożoną w realizację międzynarodowego projektu eTwinning "FIND YOUR HOBBY TEEN TWIN", który realizowali w tym roku szkolnym na międzynarodowej platformie Twinspace.

    Poniżej multimedialna relacja z projektu.

    Życzymy miłego oglądania smiley   

    GOOD JOB TEAM!

    Dumne z uczniów autorki projektu:

    Wioletta Bałazy i Iwona Lewocik

     

    https://eus-www.sway-cdn.com/sway/v1.0/CHzPGxjN0VtNyqpT/thumbnailImage?imageId=SlUg8kPFUmgNJ0&width=600&height=180&isPreview=false

    Międzynarodowy projekt e-Twinning w SP 312 „Find your hobby Teen Twin”

    Projekt polega na nakręceniu przez uczniów krótkich filmów o ich zainteresowaniach.

    Przejdź do tego Swaya

    • INNOWACJA PEDAGOGICZNA "TEATR SZKOLNY"

    • Teatr szkolny odgrywa doniosłą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Integruje, otwiera na innych ludzi, kształtuje twórcze postawy, rozwija wyobraźnię, uczy abstrakcyjnego myślenia, planowania pracy, ale też oswaja ze sztuką, daje poczucie wspólnoty, rozwija pasje, talenty i zainteresowania młodych wychowanków.
     Teatr szkolny ma trzymać się jak najdalej od teatru profesjonalnego i jego zasad, a być przede wszystkim miejscem wychowania ludzi kreatywnych, otwartych, aktywnych, zaradnych, świadomych swojej wartości, potrafiących wyrażać się za pomocą języka sztuki. Obszerniej opisała to zjawisko p. Magdalena Dyniewicz (autorka innowacji, nauczyciel SP 312, dyplomowany instruktor teatralny) w artykule Zabawa w teatr, który ukazał się w kwietniowym numerze czasopisma dla nauczycieli i dyrektorów Życie Szkoły.
     Program innowacji stanowi propozycję wprowadzania uzdolnionej młodzieży w świat teatru poprzez pobudzanie aktywności i spontaniczności w zdobywaniu kolejnych  umiejętności. Jego główne założenie to przygotowanie młodych wychowanków do świadomego uczestniczenia w kulturze.


     W zamierzeniu cotygodniowe spotkania mają stać się dla członków utworzonej grupy teatralnej niezapomnianą przygodą, dostarczać różnorodnych przeżyć, dawać możliwość samorealizacji i uczyć współpracy z innymi. W pracy z dziećmi zaplanowano stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy, a także wykorzystywanie różnorodnych materiałów i środków (audiowizualnych, plastycznych, muzycznych).
     W czasie zajęć warsztatowych wszyscy uczestnicy będą stawiani w różnych rolach tak, aby każdy z nich mógł być aktorem, reżyserem, scenografem, widzem. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają być dla dzieci przede wszystkim ZABAWĄ W TEATR.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych