• INNOWACJA PEDAGOGICZNA "TEATR SZKOLNY"

    • Teatr szkolny odgrywa doniosłą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Integruje, otwiera na innych ludzi, kształtuje twórcze postawy, rozwija wyobraźnię, uczy abstrakcyjnego myślenia, planowania pracy, ale też oswaja ze sztuką, daje poczucie wspólnoty, rozwija pasje, talenty i zainteresowania młodych wychowanków.
     Teatr szkolny ma trzymać się jak najdalej od teatru profesjonalnego i jego zasad, a być przede wszystkim miejscem wychowania ludzi kreatywnych, otwartych, aktywnych, zaradnych, świadomych swojej wartości, potrafiących wyrażać się za pomocą języka sztuki. Obszerniej opisała to zjawisko p. Magdalena Dyniewicz (autorka innowacji, nauczyciel SP 312, dyplomowany instruktor teatralny) w artykule Zabawa w teatr, który ukazał się w kwietniowym numerze czasopisma dla nauczycieli i dyrektorów Życie Szkoły.
     Program innowacji stanowi propozycję wprowadzania uzdolnionej młodzieży w świat teatru poprzez pobudzanie aktywności i spontaniczności w zdobywaniu kolejnych  umiejętności. Jego główne założenie to przygotowanie młodych wychowanków do świadomego uczestniczenia w kulturze.


     W zamierzeniu cotygodniowe spotkania mają stać się dla członków utworzonej grupy teatralnej niezapomnianą przygodą, dostarczać różnorodnych przeżyć, dawać możliwość samorealizacji i uczyć współpracy z innymi. W pracy z dziećmi zaplanowano stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy, a także wykorzystywanie różnorodnych materiałów i środków (audiowizualnych, plastycznych, muzycznych).
     W czasie zajęć warsztatowych wszyscy uczestnicy będą stawiani w różnych rolach tak, aby każdy z nich mógł być aktorem, reżyserem, scenografem, widzem. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają być dla dzieci przede wszystkim ZABAWĄ W TEATR.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00