• Data

    Rodzaj spotkania z rodzicami

    10.09.2019 r.

    11.09.2019 r.

    Zebranie IV - VIII

    Zebranie 0 – III

    08.10.2019 r.

    09.10.2019 r.

    Dzień otwarty IV -VIII

    Dzień otwarty 0 – III

    12.11.2019 r.

    13.11.2019 r.

    Zebranie IV - VIII

    Zebranie 0 – III

    10.12.2019 r.

    11.12.2019 r.

    Zebranie IV – VIII (informacja o zagrożeniach)

    Dzień otwarty  0 – III (informacja o zagrożeniach)

    28.01.2020 r.

    29.01.2020 r.

    Wywiadówka semestralna IV - VIII

    Wywiadówka 0-III

    31.03.2020 r.

    01.04.2020 r.

    Zebranie IV - VIII

    Zebranie 0 - III

    12.05.2020 r.

     

    16.05.2020 r.

    Zebranie IV – VIII (informacja o zagrożeniach)

    Zebranie I – III (proponowane oceny roczne)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00