• Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.
     Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

     Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
     Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

     Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.


     ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/19
     Przewodnicząca - MARTA PIOTROWSKA 7F
     Zastępca Przewodniczącej - MAJA MALINOWSKA 6D
     Zastępca Przewodniczącej - MARIA KARPIŃSKA 7F

     Członkowie Zarządu:
     1. KRZYSZTOF PALUCH 5I
     2. NIKOLA OPALIŃSKA 4B
     3. FILIP MAZUREK 6C
     4. ANATOL STOLARZ 4G
     5. HANNA LENART 5I
     6. KLAUDIA ARCEUSZ 4G
     7. MARTA DELEŻUCH 4G

     Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? -zapraszamy Cię do współpracy!


      

  • PLAN PRACY SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
   W ODDZIAŁACH 4-7
   W ROKU SZKOLNYM 2018/19
   Plan został opracowany na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

    

   • Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności, samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania
   • wychowanie w poczuciu patriotyzmu
   • budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
   • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
   • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
   • bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
   • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych


   REALIZOWANE ZADANIA:
   PRZEZ CAŁY ROK:

   • Pomoc koleżeńska „Starsi młodszym …” (ślubowanie klas I, odwiedziny podczas przerw, „Zagadkowe przerwy w klasach Zero”, integracja międzyklasowa)
   • Gazetki tematyczno - okolicznościowe na holu II
   • „Szalone dni” - według pomysłów uczniów
   • Prowadzenie strony internetowej SSU
   • Akcja „ Szczęśliwy numerek”
   • Zbiórka zużytych baterii, puszek i nakrętek
   • Akcje charytatywne
   • Analiza i realizacja zadań związanych ze Skrzynką Życzeń

   WRZESIEŃ

   • wybory do samorządu szkolnego:

              - zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania wyborów
              - przeprowadzenie wyborów klasowych i opracowanie propozycji działań na rok 2018/2019
              - wybór do Zarządu SSU i powołanie sekcji

   • zapoznanie uczniów z zasadami pracy i rolą SSU (na godzinach wychowawczych)
   • opracowanie planu pracy SSU
   • ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną „Sala jak ta lala 2018/19”
   • złożenie kwiatów pod tablicą gen. E. Fieldorfa

   • udział w programie „Warszawa Lokalnie”

   PAŹDZIERNIK (MIESIĄC UŚMIECHU)

   • Światowy Dzień Uśmiechu ( 05.10.2018 - wystawa fotograficzna „Śmiech to zdrowie”
   • Obchody Dnia Edukacji Narodowej - dekoracja szkoły

             - przygotowanie życzeń i słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły

   • Zbiórka karmy dla zwierząt dla fundacji „Viwa” - Dzień Kundelka i Kocurka
   • 30 X – Dzień Spódnicy (1-7)

   LISTOPAD

   • zorganizowanie imprezy „312 Dzień Roku” ( 8 listopada 2018)
   • zorganizowanie dyskoteki Andrzejkowej i kącika wróżb
   • debata o zadaniach realizowanych prze SSU i pomysłach ze „Skrzynki Życzeń”
   • zakończenie programu „Warszawa Lokalnie”
   • złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej

   GRUDZIEŃ

   • Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów”
   • Życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej – pokój nauczycielski

   STYCZEŃ

   • Pomoc w zorganizowaniu konkursu „Mam Talent”
   • Debata i podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
   • Pomoc w organizacji balu karnawałowego

   LUTY

   • Impreza Szkolne Walentynki 2019 (14.02.2019) - poczta walentynkowa
   • konkurs na najładniejszą walentynkę


   MARZEC

   • organizowanie Pierwszego dnia Wiosny (21.03.2019) - Kolorowy Zawrót Głowy
   • poczęstunek dla uczniów „Wiosenne słodkości”
   • dekoracja szkoły
   • Dzień Krawata

   KWIECIEŃ

   • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
   • Organizacja „Dnia Patronki” – Dzień Kreatywności (10.04.2019

   MAJ

   • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019
   • Zorganizowanie Dnia Dobrej Oceny (04.06.2019) - słodka nagroda za każdą dobrą ocenę, pomysły uczniów
   • Pomoc w organizacji kiermaszu używanych podręczników
   • Zorganizowanie Wyprzedaży Garażowej włączenie się w organizację „Dnia Rodzinki”

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00