•  

      

      

     Plan dnia klas 1-3* :

     7.30-8.00 – Schodzenie się dzieci do świetlicy. Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek.
     8.00-9.30 - Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Mo
     żliwość wyjścia do sklepiku szkolnego ( 9.00)  i biblioteki. Drugie śniadanie.
     9.30-10.30 - Zaj
     ęcia dydaktyczno wychowawcze wynikające z tygodniowego planu pracy.
     10.30- 11.30 - Swobodne zabawy wed
     ług zainteresowań dzieci. Jeśli sprzyja pogoda jest to  wyjście na boisko szkolne lub plac zabaw.

     11.30-12.00 – schodzenie się dzieci II zmiana.

     12.00- 14.00 – wyjście na obiad klas I –III  według harmonogramu

     Po obiedzie:

     - popołudnie z książką,

     - słuchanie słuchowiska,

     - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej,
      

     W zależności od godziny powrotu ze stołówki
     ok.13.00-14.30
     - W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku.

     14.30-15.00 - Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci:  plastyczne, techniczne, umuzykalniające, teatralne, komputerowe, sportowe.

     15.00-16.00 - Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.
     16.00-17.30 - Gry i zabawy w gronie kolegów i kole
     żanek: gry planszowe, konstrukcje z klocków. Projekcja filmów edukacyjnych i dziecięcych.

     * Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych