• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16

     ul. Siennicka 40
    04-393 Warszawa

    ​ tel: (0-22) 610-21-32

    https://ppp16.waw.pl/

    e – mail: poradnia16@ppp16.waw.pl


    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
    ul. Mińska 1/5
    03-806 Warszawa

    tel:  (0-22) 810 20 29

    https://ppp4.edu.pl/
    e – mail: ppp4@edu.um.warszawa.pl

     

    Komitet Ochrony Praw Dziecka

    ul. Oleandrów 6, III piętro
    00-629 Warszawa

    tel: 22 6269419

    https://kopd.pl/
    e - mail:  
    kopd@kopd.pl

     

    Rzecznik Praw Dziecka

    ul. Śniadeckich 10

    00-656 Warszawa

    tel.: (0-22) 696-55-50, 696-55-75

    telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

    800 12 12 12

    http://www.brpd.gov.pl

     

    Poradnia telefoniczna „Niebieska linia”

    ul. Widok 24 (II piętro)

    00-023Warszawa

    tel.: (0-22) 668-70-00

    tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-002

    http://www.niebieskalinia.pl

     

    Policja

    tel. 997 na terenie całego kraju

    lub telefon do właściwej Komendy Rejonowej Policji

     

    KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA VII
    ul. Grenadierów 73/75

    04-007 Warszawa
    tel.: oficer dyżurny (22) 810 60 63,  47 723-76-55

    tel.: pomocnik oficera dyżurnego  47 723-76-62

     

     

    KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA VII, REWIR DZIELNICOWY

    ul. Umińskiego 22,

    03 – 984 Warszawa

    tel.: (47) 723 – 83 – 88

    http://www.pragapd.policja.waw.pl

     

     

    „Zatrzymaj Przemoc” Telefon zaufania Komendy Stołecznej Policji

    tel. bezpłatny na terenie całego kraju:

    0-800-120-148

    Nowolipie 2
    00-150 Warszawa

    http://www.policja.waw.pl/

     

    Policyjny Telefon Zaufania

    tel. bezpłatny na terenie całego kraju:

    0-800-12-02-26            

     

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Krajowy

    ul. Krakowskie Przedmieście 6

    00–325 Warszawa

    tel.:(0-22) 827-78-44, 826-08-74

    http://www: www.tpdzg.org.pl

     

    Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

    (czynny całodobowo)

    ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

    tel./faks: 22 855 44 32,

    514 202 619

    E-mail: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl

    http://woik.waw.pl

     

    Stowarzyszenie OPTA
    ul. Marszałkowska 85 lok. 34
    00-683 Warszawa    

    tel.: 797 924 700,      797 850 874

    E-mail: biuro@opta.org.pl

    Uwaga: wejście od ul. Wspólnej - domofon 34, druga klatka w podwórku.

    https://www.opta.org.pl/

     

     

    Towarzystwo Pomocy Młodzieży

    ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

    tel.: 22 887 88 05, 508 350 320

    E-mail: tpm@tpm.org.pl

    http://tpm.org.pl

     

    Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM"

    Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej

    ul. Walecznych 59

    03-926 Warszawa (Praga Południe)

    tel. (22) 616-10-36

    https://warszawa.uzaleznienia.org.pl/

    e-mail: filia2@ops-pragapoludnie.pl

     

    Straż Miejska m. st. Warszawy (główna siedziba)

    ul. Młynarska 43/45

    01-170 Warszawa

    tel: 22 598 68 00

    https://strazmiejska.waw.pl/

     

    Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy

    (obejmuje swoim działaniem dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła)

    ul. Kobielska 5

    04-359 Warszawa

    tel.: 22 741 34 41

     

    Centrum Poradni CBT

    ul. Kawcza 44

    04 – 167 Warszawa

    tel.: (22) 205 – 00 – 31,   (22) 205 – 00 – 32

    http://www.cbt.pl

     

     Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

    tel.:  116 111 (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży)

    800 100 100 (telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci)

     http://www.116111.pl

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@edu.um.warszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
   • GODZINY PRACY SEKRETARIATU PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: 8.00-10.00 i 12.00-16.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych