• Szkoły Pełne Talentów

     •  

      Szkoły Pełne Talentów- zbieramy Talenciaki na sprzęt sportowy!!!!!

       Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Szkoły Pełne Talentów”organizowanej przez sieć Lidl Polska.

      Akcja ruszyła od 5 września i potrwa do 20 listopada.

      W ramach akcji klienci sieci Lidl zbierają papierowe karty nazwane na potrzeby akcji Talenciakami –
      z indywidualnym kodem QR. Talenciaki wydawane będą za każde 50 zł zakupów – w tym co najmniej jeden świeży owoc lub warzywo – lub za zakup produktów premiowych (produktów specjalnych), podczas dokonywania zakupów we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska.

      Talenciaki można aktywować na stronie www.lidl.pl/Szkoly. 

      Wykorzystując kod numeryczny lub skanując kod QR i przypisać je do naszej zarejestrowanej szkoły. Talenciaki można przekazać również w formie tradycyjnej wrzucając kupony do pudełek znajdujących się w szkole. Talenciaki będziemy wymieniać na atrakcyjne wyposażenie szkoły i świetlicy. Akcja zbierania Talenciaków trwa do 20.11.2022r.Skrzyneczka na talenciaki zostanie wystawiona przy wejściu do szkoły, na terenie świetlicy oraz w pokoju nauczycielskim.

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

       

       

     • Ożywiamy książki

     • W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 2e realizowali innowację pedagogiczną pt. Ożywiamy książki. Celem innowacji była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie ich wyobraźni. Zadaniem uczniów było ożywienie okładki przeczytanej książki oraz zachęcenie innych do zapoznania się z nią.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji innowacji pedagogicznej.

     • OBCHODY JUBILEUSZU 40-LECIA SOLIDARNOŚCI

     • Nasze wspaniałe i zdolne dziewczyny z grupy teatralnej MYDELNICZKA uświetniły swoim występem dzielnicowe obchody jubileuszu 40-lecia SOLIDARNOŚCI. W czasie uroczystości przyznano medale i odznaki dla nauczycieli zasłużonych dla oświaty i wychowania. Z naszej szkoły nagrodzeni zostali: pani Jolanta Milewska, pan Robert Szulc oraz wicedyrektor Magdalena Dyniewicz.

     • Jak pomóc dziecku ukraińskiemu w Polsce?

     • Jak pomóc dziecku ukraińskiemu w Polsce?

       

      Dziecko będące na emigracji potrzebuje dużo wsparcia ze strony rodziny oraz szkoły. Jest to trudny czas, kiedy młody człowiek musi zostawić swoich dotychczasowych kolegów i koleżanki, szkołę, dom, zabawki, wszystko co do tej pory znał i przenieść się w całkiem nowe miejsce, często bez znajomości języka polskiego.

      Dzieci, które przebyły długą drogę podczas ucieczki przed wojną, często są roztrzęsione i zalęknione. Większość do tej pory widziała przemoc tylko w telewizji lub grach komputerowych. Teraz zobaczyły dużo prawdziwego cierpienia i nieszczęścia, o którymtrudno będzie im zapomnieć.Może u nich wystąpić nadpobudliwość, płaczliwość, kłopoty ze snem. Mogą mieć problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, mogą też być bardziej wycofane lub nerwowe, wybuchać gniewem w nieoczekiwanych sytuacjach. U młodszych dzieci może pojawić się lęk separacyjny - strach przez rozstaniem z rodzicami lub niechęć do wychodzenia z domu.

      Najważniejsze w tym czasie jest okazanie wsparcia emocjonalnego.Pamiętajmy o tym, że dziecko obserwuje i odbiera nasze emocje, dlatego starajmy się w jego obecności zachować spokój, okazywać zainteresowanie jego życiem społecznym (zapytać o nowe koleżanki/kolegów), ograniczyć oglądanie kanałów informacyjnych. Ważne jest nie bagatelizowanie problemu, okazanie zrozumienia dla jego uczuć, wysłuchanie ze zrozumieniem, spędzenie wspólnego czasu np. na uprawianiu sportu, spacerach, lub innych aktywnościach.

      Do zaaklimatyzowania się potrzebny jest czas. Wspólnie postarajmy się, aby migracja była dla dzieci czymś odkrywczym i rozwijającym.

      Poniżej znajdują się numery telefonów i linki do miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie:

      -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 oferuje dodatkowe wsparcie dla dzieci i rodzin ukraińskich:

      telefon interwencyjny: numer  723 248 449 (interwent kryzysowy odbiera zawsze w miarę możliwości lub oddzwania);

      szybkie konsultacje psychologiczne online lub na terenie Poradni - termin ustalany indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl.

      Wsparcie oferowane jest w języku polskim lub angielskim.

       

      Bezpłatną pomoc psychologiczną dzieciom z Ukrainy oferuje także :

      -Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – 22 468 25 00 – przy ulicy Koszykowej 79b, w Warszawie - oferowana jest też możliwość pobytu w ciągu dnia w świetlicy oraz darmowa rehabilitacja.

       

      -Fundacja Ocalenie: https://ocalenie.org.pl

       

      -Fundacja Polskie Forum Migracyjne: https://forummigracyjne.org

       

      -Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej: https://frs.org.pl

       

      -Fundacja Nagle Sami - Telefon Wsparcia - dyżur telefoniczny w języku ukraińskim, polskim, rosyjskim - poniedziałek, wtorek godz. 17:00-20:00 tel. 800 108 108  https://naglesami.org.pl

      -Fundacja „Twarze depresji” oferuje pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla obywateli z Ukrainy. Specjaliści konsultują i wspierają dorosłych oraz dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim.Zapisy do programu pomocy znajdują się pod linkiem: https://twarzedepresji.pl/ukraina/  (strona w języku ukraińskim).Fundacja na co dzień pomaga setkom osób, które nie mogą liczyć na szybką pomoc w miejscu zamieszkania lub nie posiadają środków finansowych. Jest objęta patronatem honorowym prof. Piotra Gałeckiego – konsultanta krajowego ds. psychiatrii.

       

      Якдопомогтиукраїнськійдитині в Польщі?

      Дитина в еміграціїпотребуєвеликоїпідтримки з бокусімїташколи. Цеважкийчас, колимолодійлюдинідоводитьсязалишатидрузів, школу, дім, іграшки, все, щовоназналадосі, і переїжджатинаабсолютноновемісце, частонезнаючипольської.
      Діти, якіпройшлидовгийшлях у втечівідвійни, частоcхвильовані і тривожні. Досібільшістьбачилинасильстволишепотелевізоручи у компютернихіграх. Тепервонибачилибагатосправжніхстраждань і нещасть, якіїмбудеважкозабути. Дітиможутьвідчуватигіперактивність, плаксивість і проблемизісном. У нихможутьвиникнутипроблеми з концентрацією і запамятовуванням, абовониможутьбутибільшзамкнутимиабонервовими, і вониможутьвибухативідгніву в несподіванихситуаціях. У дітеймолодшоговікуможевиникнутитривогарозлуки - страхрозлучитися з батькамиабонебажаннявиходити з дому.
      Найважливіше в цейчас - показатидитиніемоційнупідтримку. Памятайте, щодитинаспостерігає і сприймаєнашіемоції, томудавайтепостараємосязберігатиспокій у йогоприсутності, проявлятиінтересдойогосуспільногожиття (розпитуватипроновихдрузів/колег), обмежуватипереглядновиннихканалів. Важливоненедооцінюватипроблему, проявлятирозуміннядоїїпочуттів, слухатиїї з розумінням, проводитичасразом, наприклад, займатисяспортом, гулятитощо.
      Дляакліматизаціїпотрібенчас. Давайтеразомспробуємозробитиміграціюдлядітейвідкритоютарозвиваючою.
      У звязку з ситуацією в Україніпсихолого-педагогічнийконсультативнийцентр 16 пропонуєдодатковупідтримкуукраїнськимдітямтасімям:
      телефонекстреноїдопомоги: номер 723 248 449 (екстрений, поможливостізавждивідповідаєабопередзвонить);
      швидкіпсихологічніконсультаціїонлайнабо в приміщенніклініки - датавизначаєтьсяіндивідуальнопісляповідомленнянаелектроннуадресу wsparcie@ppp16.waw.pl
      Підтримканадаєтьсяпольськоюабоанглійськоюмовами.
      Безкоштовнупсихологічнудопомогудітям з Українитакожпропонують:
      Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii - 22 468 25 00 - заадресою Koszykowa 79b у Варшаві - такожпропонуєтьсяможливістьденногоперебування в деннійкімнатітабезкоштовноїреабілітації.

      Такожхочемонагадатипрозакладидопомоги, доякихможутьзвертатисяіноземці:

      Фондспасіння: https://liblink.pl/npbHVTwuxk

      ФондПольськогоміграційногофоруму: https://liblink.pl/SbnEAs6WxU

      Фондсоціальногорозмаїття: https://liblink.pl/mAsbhIpYkK

      Підтримкадітей з України з особливимиосвітнімипотребами: https://liblink.pl/bEyUddSBTw

      Nagle Sami Foundation - Телефоннапідтримка - телефоннаслужбаукраїнською, польською, російськоюмовами - понеділок, вівторок 17: 00-20: 00 тел. 800 108 108 https://liblink.pl/Xax3XVK6hb
      ФондОбличчядепресіїнадаєпсихологічнутапсихіатричнудопомогугромадянамУкраїни. Фахівціконсультуютьтапідтримуютьдорослихтадітейукраїнськоютаросійськоюмовами. Реєстраціюнапрограмудопомогиможназнайтизапосиланням: https://liblink.pl/0EQlQuBHcn

      (сайтукраїнськоюмовою).

      ЩодняФонддопомагаєсотнямлюдей, якінеможутьрозраховуватинашвидкудопомогузамісцемпроживанняабонемаютьфінансовихможливостей. Перебуваєпідпочеснимпатронатомпроф. ПьотрГалецький - національнийконсультант з психіатрії.

       

      Opracowała

      Marta Paszkowska

      Pedagog szkolny

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny
   • sp312@eduwarszawa.pl
   • 022 671-11-66 - SEKRETARIAT 022 613-93-44 - SP 312 UMIŃSKIEGO 11 FAX 022-672-19-50
   • ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych